fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

E-gümnaasiumi õppemaks

E-gümnaasiumis on õppimine tasuline. Aastase õppemaksu suurus oleneb sellest, kas õppijal on vaja läbida kogu klassi materjal või on võimalik midagi varasemast üle kanda (positiivsed kursuste hinded ja aastahinded). Õppida saab ka osalise koormusega, sel juhul on õppemaks ühe õppeaasta kohta väiksem.

Õppemaks 2023/2024. õppeaastal

Maksumus
Üks e-õppe kursus *74 €
Uurimistöö kursus koos individuaalse juhendamisega 100 €
VÕTA (varasemate õppe- ja töökogemuste arvestamine) taotluse läbivaatamine 75 €
Uurimistöö juhendamine ja kaitsmine juhul kui uurimistöö kursus on varasemalt sooritatud 50 €

Alus: Audentese Koolide SA juhatuse otsus 20.03.2023 p 2.2.

Õppemaksu suurus oleneb valitud kursuste arvust. Õppimine täiskoormusega tähendab kuni 25 ainekursust õppeaasta kohta. Sel juhul on õppemaks 1850 eurot aastas. Võimalik on tasuda maksegraafiku alusel.

*Kui õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha omavalitsus maksab Audentese erakoolile õpilase eest lisatoetust, siis konkreetse õpilase õppemaks väheneb vastavalt kursuste arvule. Kui õppeaasta keskel otsustab kohalik omavalitsus lisatoetuse summat või põhimõtteid muuta, siis kajastub ka see muudatus õppemaksus.

Vaatan kohalike omavalitsuste otsuseid täiendava lisatoetuse maksmise kohta

Kursuste arv Tagasiarvestuse osakaal KOV toetusest
20 kursust ja rohkem (täiskoormusega õpilane) 100%
15–20 kursust 75%
10–14 kursust 50%
1–9 kursust 25%

Õppemaksu tasumine toimub arve alusel, mille saadame maksjale e-posti teel. Tasutud õppemaksult on maksjal õigus Maksu- ja Tolliameti kaudu taotleda tulumaksu tagasiarvestust.

Jalus