fbpx
Otsi
 

E-gümnaasiumi õppemaks

E-gümnaasiumis õppimine on tasuline. Aastase õppemaksu suurus oleneb sellest, kas õppijal on vaja läbida kogu klassi materjal või on võimalik midagi varasemast üle kanda (positiivsed kursuste hinded ja aastahinded). Õppida saab ka osalise koormusega, sel juhul on õppemaks ühe õppeaasta kohta väiksem.

Õppemaks 2020/2021. õppeaastal

Üks e-õppe kursus *68 €

Alus: Audentese Koolide SA juhatuse otsus 23.03.2020 nr 9 p 2.2.

*Kui õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha omavalitsus maksab Audentese erakoolile õpilase eest lisatoetust, siis konkreetse õpilase õppemaks väheneb vastavalt kursuste arvule. Kui õppeaasta keskel otsustab kohalik omavalitsus lisatoetuse summat või põhimõtteid muuta, siis kajastub ka see muudatus õppemaksus.

Kursuste arv Tagasiarvestuse osakaal KOV toetusest
20 kursust ja rohkem (täiskoormusega õpilane) 100%
15–20 kursust 75%
10–14 kursust 50%
1–9 kursust 25%

Vaatan kohalike omavalitsuste otsuseid täiendava lisatoetuse maksmise kohta

Õppemaksu suurus oleneb valitud kursuste arvust. Õppimine täiskoormusega tähendab kuni 26 ainekursust õppeaasta kohta. Sel juhul on õppemaks 1768 eurot aastas. Võimalik on tasuda maksegraafiku alusel.

Uurimistöö kursus koos individuaalse juhendamisega maksab 100 eurot.

Õppemaksu tasumine toimub arve alusel, mille saadame maksjale e-posti teel. Tasutud õppemaksult on maksjal õigus Maksu- ja Tolliameti kaudu taotleda tulumaksu tagasiarvestust.

Jalus