E-gümnaasiumi õppemaks

E-gümnaasiumis õppimine on tasuline. Aastase õppemaksu suurus oleneb sellest, kas õppijal on vaja läbida kogu klassi materjal või on võimalik midagi varasemast üle kanda (positiivsed kursuste hinded ja aastahinded). Õppida saab ka osalise koormusega, sel juhul on õppemaks ühe õppeaasta kohta väiksem.

Õppemaks 2017/2018. õppeaastal

Üks e-õppe kursus *68 €

Alus: AS-i Audentes juhatuse otsus 27.03.2017 nr 11 p 1.1.

*Kui õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha omavalitsus maksab Audentese erakoolile õpilase eest lisatoetust, siis selle summa võrra konkreetse õpilase õppemaks väheneb. Kui õppeaasta keskel otsustab kohalik omavalitsus lisatoetuse summat või põhimõtteid muuta, siis kajastub ka see muudatus õppemaksus.

Vaatan kohalike omavalitsuste otsuseid täiendava lisatoetuse maksmise kohta

Õppemaksu suurus oleneb valitud kursuste arvust. Õppimine täiskoormusega tähendab kuni 26 ainekursust õppeaasta kohta. Sel juhul on õppemaks 1768 eurot aastas. Võimalik on tasuda maksegraafiku alusel.

Õppemaksu tasumine toimub arve alusel, mille saadame maksjale e-posti teel. Tasutud õppemaksult on maksjal õigus Maksu- ja Tolliameti kaudu taotleda tulumaksu tagasiarvestust.

Audentese erakooli e-gümnaasium

Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon 699 6746
Mobiil 5919 6660
Skype: egymnaasium
e-gymnaasium@audentes.ee

Vastuvõtuajad
T–N 9–16, R 9–13
I korrus, ruum 120

E-gümnaasiumi töötajad
Facebook

Jalus