fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Individuaalne õppeplaan

E-gümnaasiumis puudub klasside süsteem, selle asemel paneb iga õppija koostöös õppenõustajaga kokku individuaalse õppeplaani.

Individuaalse õppeplaani koostamisel lähtutakse

  • õpilase eesmärkidest ning
  • kas soovitakse õppida osa- või täiskoormusel.

Õppeplaan on muutusteks avatud ja õppija saab oma õppekoormust võimaluste järgi pidevalt muuta. Mõne aine võib õpilane läbida kiiremini ja mõne aeglasemalt. Samuti saab õppija soovi korral keskenduda korraga üksnes ühele-kahele ainele, jättes teised õppeained mõneks ajaks kõrvale.

Näiteks saab 10. klassi astunud õpilane soovi korral esimese-teise õppeaasta jooksul ära teha kogu gümnaasiumi programmi keemias (kolm kursust), geograafias (kolm kursust) või mõnes muus aines. Seejärel saab ta teiste ainekursustega tegeleda järgmistel aastatel.

Õppeplaani täitmisel võtame arvesse ka

  • varasemaid õpinguid;
  • töökogemust;
  • võõrkeelte oskust.

Kui õpilane on eelnevalt õppinud mõnes teises koolis ja õpingud on katkenud, siis positiivsed kursuste hinded ja aastahinded on võimalik individuaalsesse õppeplaani üle kanda.

Jalus