fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Õppeained ja kursused

E-gümnaasiumis õpetame kursuste süsteemis 18 õppeainet. Üks kursus tähendab üldjuhul 35 ainetundi. Gümnaasiumis on kokku 82 kursust (matemaatika kitsas haru) või 88 kursust (matemaatika lai haru).

Kursuste süsteem võimaldab jagada õpetatavad ained plokkideks. Seega ei toimu kõik ained läbi aasta, vaid kas esimesel või teisel poolaastal. Nii näiteks läbitakse mõlemad 11. klassi keemiakursused esimesel poolaastal ja teisel poolaastal ei õpita keemiat üldse.

Lisaks 18 põhiainele leiab õpilane endale sobivad teemad valikainete hulgast.

Põhiained
Humanitaar- ja sotsiaalained Reaal- ja loodusained Võõrkeeled
eesti keel matemaatika inglise keel (B2)
kirjandus füüsika vene keel (B1)
ajalugu keemia saksa keel (B1)
inimeseõpetus bioloogia
ühiskonnaõpetus geograafia
muusikaõpetus informaatika
uurimistöö alused
enesejuhtimine
kunstiõpetus
Valikained
psühholoogia tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat eesti keele riigieksami kursus
draama ja teater elementide keemia füüsika eelkursus
inimene ja õigus matemaatika ja inglise
teistsugune füüsika keele eelkursused

 

Jalus