fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Õppetöö korraldus

Suurem osa õppetööst toimub virtuaalses õpikeskkonnas Moodle, kus asuvad ainekursuste õppematerjalid ning saab suhelda õpetaja ja kaasõppijatega.

Iga kuu ühel nädalavahetusel (nii laupäeval kui ka pühapäeval) toimub koolimajas auditoorne õppetöö, kus õpetaja

  • tutvustab oma õppeainet;
  • selgitab, kuidas kursust läbida: kuidas ja milliseid kodutöid tuleb teha, mida õppida arvestustööks, milliseid õppematerjale kasutada jne.

Arvestused toimuvad tunniplaani järgi kas koolis kohapeal, Teams’is või Moodle’i õpikeskkonnas. Kõik lõpueksamid toimuvad koolis.

E-kursus on üles ehitatud mitmetasandiliselt ning tehtud kättesaadavaks ja huvitavaks eri tasemega õppijatele.

E-kursusesse kuuluvad

  • teemade kaupa esitatud õppematerjalid;
  • õppematerjali läbimise juhised;
  • harjutused;
  • enesekontrolli testid;
  • foorumid;
  • hindelised testid;
  • lisalugemise nimekiri ja muud õpetajate soovitused.

Igapäevane suhtlus

Õppetöös tekkivatele küsimustele saab õpilane vastuse aineõpetajalt e-kirja teel kolme tööpäeva jooksul pärast küsimuse esitamist. Samuti võib temaga kokku leppida Teams’i konsultatsiooni või tulla nõu küsima kooli kohale.

Üldisi küsimusi saab esitada kursuse foorumis.

Koduse kontrolltöö sooritatakse iseseisvalt veebis või laaditakse üles ainekursuse kausta. Õpetaja jälgib kodutööde laekumisi ja annab õpilasele kümne tööpäeva jooksul personaalset tagasisidet.

Iga kursuse lõpus tuleb teha arvestustöö.

Õppimine

Õpilane õpib kodus arvuti vahendusel ja tal on Moodle’i õpikeskkonnas kasutajakonto. Konto töölaual on näha e-kursused. Õpikeskkonnast leiab uudised, kalendri tähtaegade ja üritustega, õppetöö foorumid ning muu vajaliku info. Kõik õppematerjalid leiab õpilane Moodle’ist. Vahel on mõnel kursusel abiks ka õpik, mida saad laenutada kooli raamatukogust.

Õpilase nädalasse mahuvad töö õppematerjalidega, e-konsultatsioonid, kodutööd ja veebitestid. Üks kord kuus ootame õpilast kooli õppetööle.

Täiskoormusega õppe puhul peaks pühendama õppetööle iga päev kolm kuni neli tundi. Kui see ei ole võimalik, siis saab õppida ka osalise koormusega.

Jalus