fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini.
Otsi
 

Õppetöö korraldus

E-gümnaasiumis lähtume järgmistest põhimõtetest:

  • õpilasel on vabadus valida õppimise koht, aeg ja tempo;
  • õpilase ja õpetaja vahel on usalduslik suhe;
  • õppeprotsessi loojad on nii õpilane kui ka õpetaja;
  • õpilast ja õpetajat motiveerib pidev areng.

E-gümnaasiumis õpetatakse 16 õppeainet kursuste süsteemis. Üks kursus tähendab üldjuhul 35 ainetundi. Gümnaasiumis on kokku 82 kursust (matemaatika kitsas haru) või 88 kursust (matemaatika lai haru).

Kursuste süsteem võimaldab jagada õpetatavad ained plokkideks. Seega ei toimu kõik ained läbi aasta, vaid kas esimesel või teisel poolaastal. Nii näiteks läbib õpilane mõlemad 11. klassi keemiakursused esimesel poolaastal, teisel poolaastal keemiat üldse ei õpetata.

E-gümnaasiumi õppetöös on kombineeritud tava- ja veebipõhine õpe.

See tähendab, et üks kord kuus üldjuhul teisel nädalavahetusel toimuvad meil koolis auditoorsed tunnid – need on tavalised koolitunnid, kus õpilased kohtuvad oma õpetajaga. Õpetaja selgitab, kuidas kursust läbida: tutvustab oma õppeainet, kuidas ja milliseid kodutöid tuleb teha, mida õppida arvestustööks, milliseid õppematerjale kasutada jne.

Veebipõhised õppematerjalid asuvad meie õppekeskkonnas Moodle´s. Õpilased laadivad kodutööd õppekeskkonda üles ja õpetajad parandavad ning tagasisidestavad esitatud töid. Kõik kohustuslikud kursused lõpevad hindelise arvestustööga, mida õpilased sooritavad kas auditooriumis või Moodle ja/või Skype vahendusel.

Õppetöö toimub tunniplaani alusel, mis võimaldab õppijatel oma kooliskäimist terveks aastaks ette planeerida.

Kooli lõpueksamid toimuvad ainult koolis.

Jalus