fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Stipendium

E-gümnaasiumi stipendiumi eesmärk on toetada ja innustada andekaid ning aktiivseid õpilasi väga heade õpitulemuste puhul, ergutamaks neid veel parematele tulemustele nii õppetöös, ainealastel võistlustel ja olümpiaadidel kui ka kooli esindamisel.

Stipendiumite eesmärgid, summad ning taotlemise ja määramise põhimõtted kinnitatakse stipendiumi statuudiga. Stipendiumid määratakse ühekordselt järgmiseks õppeaastaks. Stipendium hakkab toimima e-gümnaasiumis õppivale õpilasele alates uue õppeaasta algusest.

Stipendiumi taotlemiseks on vajalik esitada alljärgnevad dokumendid:

  • põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht (koopia);
  • vaheklassi (11. või 12. klass) kandideerimisel e-kooli või õpilasraamatu väljavõte, mis kajastab läbitud kursusi ja hindeid;
  • motivatsioonikiri.

Saada need dokumendid e-posti aadressile [email protected].

Dokumentide esitamise tähtaeg on 31. mai 2023.

Jalus