fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

E-gümnaasium osaleb jätkuprojektis „Täiskasvanud õppijate toetamine Audentese e-gümnaasiumis“

Selleks et täiskasvanu võiks pooleli jäänud õpingud edukalt lõpetada, aitame ja juhendame teda individuaalselt kogu õpinguaja vältel.

Toetust saanud e-gümnaasiumi projekti raames pakume kooli naasvale täiskasvanule erinevates õppeainetes tasanduskursusi ja tugiõppetunde. Erilist tähelepanu pöörame õppija nõustamisele ja individuaalsele juhendamisele, mis toimub nii Skype’i vahendusel kui ka kohapeal. Õppijad soovi korral saavad endale õpimentori, kes aitab õppimist korraldada ja seda analüüsida.

E-gümnaasiumi õpetajad arendavad kõnealuse projekti raames enda ametipädevusi koostööseminaridel, kus nad lihvivad nõustamise, motiveeriva hindamise ja tagasiside andmise oskusi.

Projekti toetatakse Euroopa sotsiaalfondi meetme „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine“ tegevuse „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine“ raames.

Projekt kestab alates 15.09.2018 kuni 14.09.2020.

Projekti maksumus on 177 872 eurot.

Jalus