fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

EL_Sotsiaalfond_horisontaalneMeie e-gümnaasium sai toetuse projektile „Teisel ringil targaks: Audentese e-gümnaasium“ ning ootame tasemeõppesse või üksikuid kursusi läbima täiskasvanuid!

Selleks et täiskasvanu võiks pooleli jäänud õpingud edukalt lõpetada, aitame ja juhendame teda individuaalselt kogu õpinguaja vältel.

Toetust saanud e-gümnaasiumi projekti raames pakume kooli naasvale täiskasvanule õpioskusi arendavaid koolitusi ja karjäärinõustamist ning õppeainete tasanduskursusi. Erilist tähelepanu pöörame õppija nõustamisele ja individuaalsele juhendamisele, mis toimub nii Skype’i vahendusel kui ka kohapeal.

E-gümnaasiumi õpetajad arendavad kõnealuse projekti raames enda ametipädevusi mitmesugustel koolitustel ja koostööseminaridel, kus nad mõtestavad lahti e-õpetaja rolli ning lihvivad nõustamise, motiveeriva hindamise ja tagasiside andmise oskusi.

Projekti toetatakse Euroopa sotsiaalfondi meetme „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine“ tegevuse „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine“ raames.

Projekt kestab alates 15.08.2016 kuni 14.08.2018.

Projekti maksumus on 193 336 eurot.

Jalus