fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Koolipsühholoog

Audentese erakool hoolib oma õpilastest ja teeb omalt poolt kõik, et õpilane tunneks ennast koolis hästi. Me tahame toetada noorte kujunemist mõtlevateks ja teotahtelisteks inimesteks, kes väärtustavad muu hulgas kõrgelt ka iseenda tundmist ja arendamist.

Koolipsühholoogi töövaldkonda kuuluvad õpilase arengut mõjutavate tegurite hindamine (testimine, vaatlemine, intervjueerimine, hindamistulemuste analüüs, probleemide kaardistamine), nõustamine, konsulteerimine, koostöö lapsevanemate ja teiste spetsialistidega ning loengute läbiviimine õpilastele.

Koolipsühholoog nõustab õpilasi

  • valikute ja otsuste tegemisel;
  • eneseteadvuse kujunemisel;
  • isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel;
  • suhtlemisoskuste omandamisel;
  • enesehinnangu korrigeerimisel;
  • kriisisituatsioonist väljatulemisel.

Koolipsühholoog nõustab lapsevanemaid, selgitades neile noore õppimist ja käitumist mõjutavaid tegureid ning abistab uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel, normaalse isikliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel.

Koolipsühholoog lähtub oma töös kutse-eetikast, tagades usaldusväärse ja isikliku info konfidentsiaalsuse ning aktsepteerib kliendi privaatsust ja individuaalsust.

Psühholoogi juurde võivad pöörduda õpilased, lapsevanemad ja õpetajad. Vestluse aja palume eelnevalt psühholoogiga kokku leppida.

Kontaktid

Elisabeth Vardja-Kangur
Koolipsühholoog

Telefon 699 6734

[email protected]

Suur koolimaja, ruum 422

Vastuvõtuajad
•    E–N 9.00–17.00
•    R 9.00–15.00


Lisett Pavelson
Koolipsühholoog

Telefon 699 6747

[email protected]

Suur koolimaja, ruum 422
Vastuvõtuajad eraldi kokkuleppel

 

Jalus