fbpx
Otsi
 

E-gümnaasiumist

E-gümnaasium on ainulaadne võimalus omandada gümnaasiumiharidus interneti teel, igapäevaselt koolis käimata.

E-gümnaasiumis töötavad õpetajad, kellel on pikaajalised õpetamise kogemused nii klassiruumis kui ka virtuaalses õpikeskkonnas. Kõik meie õpetajad on läbinud mitmeid koolitusi õpetamisest ja õpilaste juhendamisest e-õppe teel.

E-gümnaasiumi eelised

  • Õpe on kättesaadav ning jõukohane igale vanusele ja tasemele

E-gümnaasium on avatud kõigile, kellel on motivatsiooni õppida. Me ei keskendu ainult konkreetsele vanusele või tasemele. E-kursusi saab üles ehitada mitmetasandiliselt ning teha kättesaadavaks ja huvitavaks eri tasemega õppijatele.
E-gümnaasium sobib õpihimulistele noortele, kellele meeldib süüvida asjade olemusse ja teada saada alati rohkem, kui õppekava nõuab. Nende jaoks on õpetajad iga kursuse juurde teinud väärtusliku valiku lisamaterjalidest, mida saab uurida. Meie andekad õpilased osalevad igal aastal ainevõistlustel ja olümpiaadidel.
Samas on e-gümnaasiumi õpe jõukohane ka nendele, kellel on jäänud koolitee mingil põhjusel pooleli ja kes peavad osa materjalist meelde tuletama. Selline õppevorm sobib täiskasvanud õppijale, kes vajab vahel rohkem aega näiteks reaalainete läbimisel.

  • Õpe on paindlik

Auditoorne õpe toimub ainult kord kuus ühel nädalavahetusel. Muul ajal otsustab õpilane ise, millal ja kus ta õpib.
E-gümnaasiumis otsustab inimene ise ka seda, kui palju aega ta võtab ühe või teise aine omandamiseks ja millises mahus ta õppekava läbib.

  • Hea haridus, mis viib ülikooli

Pakume võimalust õppida laia matemaatika õppesuunal ja valida lisakursusi nii reaal- kui ka humanitaarainetes.
Erilise tähelepanu all on ka keeleõpe, kuna korrektne eneseväljendus emakeeles ja võõrkeelte tundmine on tähtis nii ülikooli astumisel kui ka töökohale kandideerimisel.
E-gümnaasiumis õpitakse tänapäeval olulisi oskusi, nagu enda töö iseseisev organiseerimine, tõhus suhtlemine ja enesejuhtimine. Ülikooliinimeste ja tööandjate sõnul tagavad just need võtmeoskused edu edasises õppes ning töös.
Paljud e-gümnaasiumi lõpetanud jätkavad oma haridusteed Eesti või välismaa ülikoolis.

  • Läbimõeldud nõustamissüsteem

E-õppes tagavad edukuse õppimist toetavad e-õppematerjalid ja läbimõeldud nõustamissüsteem. Igale õpilasele koostatakse sobiv õppeplaan ja iga e-kursus sisaldab selget tegevuskava.
Õpilasi nõustab pidevalt meie õppekonsultant, kes hoiab igaühega personaalset sidet. Meie õpilastele annab nõu ka koolipsühholoog, kes tutvustab ja õpetab neile tõhusaid enesereguleerimise vahendeid motivatsiooni leidmisel ning õppetöös tekkinud probleemide lahendamisel.

  • Pikaajaline kogemus

Oleme 13 aasta jooksul akumuleerinud teadmisi ja kogemusi, tänu sellele korraldame e-õpet parimal võimalikul moel ning oskame kasutada õppetöös sobivaid e-õppe metoodikaid.

Jalus