fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

E-gümnaasiumist

E-gümnaasium on ainulaadne võimalus omandada gümnaasiumiharidus interneti teel, igapäevaselt koolis käimata.

Meie e-gümnaasium sündis vajadusest, mille tingis sajandivahetusel toimunud murrang Eesti ühiskonnas: järjest enam hakati väärtustama head haridust ja kooliteed soovisid jätkata ka need, kellel see oli mingil põhjusel katkenud. Paljud olid näiteks läinud pärast piiride avanemist elama välismaale ja leidus ka neid, kes ei saanud pere või tervisemurede tõttu iga päev koolis käia. Nii tekkis tarvidus paindliku õppevormi järele, mis oleks kättesaadav ning jõukohane igale vanusele ja tasemele.

Oleme Eesti vanim e-õppega kool. 2003. aastal alustasime kuue õpilasega. Praegu omandab gümnaasiumiharidust meie e-õppes juba üle 350 õpilase. Ajaga on muutunud ka e-gümnaasiumi õpilase keskmine vanus: kui 2009. aastal oli see 25-26 aastat, siis nüüd on see kõigest 20 aastat.

Aina rohkem tulevad e-gümnaasiumisse noored iseteadlikud põhikoolilõpetajad, kes soovivad oma õpinguid ise juhtida ning kooli kõrval muude oluliste hobide ja ettevõtmistega tegeleda.

Eelised

E-õpe on paindlik, sest saab

  • õppida oma tempos ning
  • teha koolitöid igal ajal ja igas kohas.

E-gümnaasiumis on tagatud

  • personaalne suhtlus ja tagasiside;
  • koostöö pikaajalise e-õpetamise kogemusega õpetajatega;
  • õppetööd toetav tugisüsteem.

Õppetöö ja õppeained

Suurem osa õppetööst toimub virtuaalses õpikeskkonnas Moodle, kus on ainekursuste õppematerjalid ning saab suhelda õpetaja ja kaasõppijatega.

Õpetame kursuste süsteemis 18 õppeainet. Üks kursus tähendab üldjuhul 35 ainetundi. Gümnaasiumis on kokku 83 kursust (matemaatika kitsas haru) või 89 kursust (matemaatika lai haru).

Nii nagu on vajadus kujundanud kogu e-gümnaasiumit, nii oleme lisanud õppekava põhiainetele ka valikained tarviduse järgi. Olgu selleks siis enesejuhtimiskursus, mis annab eelduse e-õppes toimetulekuks, või eelkursused, kus korratakse õppeainet enne põhikursuse alustamist.

Igal õppijal on individuaalne õppeplaan ning võimalus läbida gümnaasium kas osa- või täiskoormusel. Õppeplaani täitmisel võtame arvesse ka töökogemust, võõrkeelte oskust ja varasemaid õpinguid.

Tugimeeskond

Koolis toetab õpilast tugimeeskond, kuhu kuuluvad õppenõustaja, koolipsühholoog, haridustehnoloog-õppedisainer ja mentorõpetaja.

Õpetajad

Ligi 50% õpetajatest töötab siin selle loomisest alates, mis teeb neist Eesti kõige staažikamad e-gümnaasiumi õpetajad, kellel on pikaajalised õpetamise kogemused nii klassiruumis kui ka virtuaalses õpikeskkonnas. Kõik meie õpetajad on läbinud mitmeid koolitusi õpetamisest ja õpilaste juhendamisest e-õppe teel.

Meie õpetajad on mitmel erialasel seminaril e-õpetamise teemadel ka ise sõna võtnud. E-gümnaasiumi ühe tugevusena näevad meie õpilased just õpetajate professionaalsust, õpetamise kõrget taset ning toetavat ja mõistvat suhtumist.

Õppemaks

E-gümnaasiumis õppimine on tasuline, õppemaksu suurus oleneb valitud kursuste arvust. Täiskoormusega õppides läbitakse õppeaastas kuni 25 ainekursust. Õppida saab ka osalise koormusega, sel juhul on õppemaks ühe õppeaasta kohta väiksem.

Kui eelmise kooli positiivsed kursuste hinded ja aastahinded on võimalik üle kanda, siis selle võrra aastase õppemaksu suurus väheneb.

 

Jalus