fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini.
Otsi
 

Tule ja kandideeri e-gümnaasiumi õppestipendiumile!

Audentese erakooli e-gümnaasium kuulutab välja konkursi viiele 2021/2022. õppeaasta õppestipendiumile, et toetada ja innustada väga heade õpitulemustega ning andekaid ja aktiivseid õpilasi.

Stipendiumile võivad kandideerida kõik põhikooli lõpetanud noored ja täiskasvanud, kes tahavad jätkata oma õpinguid e-õppe vormis. Stipendiumi määramise eelduseks on asjaolu, et õpilase põhikooli lõpuhinneteks ja/või gümnaasiumi kursuste hinneteks on üksnes neljad ja viied.

Kasuks tuleb

  • edukas osavõtt aineolümpiaadidest ja -konkurssidest ning
  • tugev õpimotivatsioon ja oskus õppida iseseisvalt.

Stipendium katab täiskoormusega õpet kuni 26 kursust ning sisaldab liitumist e-kursustega, individuaalset juhendamist ja õppenõustamist, personaalset tagasisidet tehtud töödele ning arvestustel ja eksamitel osalemist.

Kui õpilane säilitab väga hea õppeedukuse ja lõpetab kõik e-kursused hindele neli või viis, siis on tal võimalik taotleda õppestipendiumi ka järgmiseks õppeaastaks.

E-gümnaasiumisse astumiseks on vaja esitada kooli vastuvõtu avaldus ning stipendiumi taotlemiseks alljärgnevad dokumendid:

  • põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht (koopia);
  • vaheklassi (11. või 12. klass) kandideerimisel e-kooli või õpilasraamatu väljavõte, mis kajastab läbitud kursusi ja hindeid;
  • motivatsioonikiri.

Saada need dokumendid e-posti aadressile e-gumnaasium@audentes.ee või too kooli büroosse, mis asub aadressil Tondi 84/1, Tallinn (esimene korrus, ruum 120).

Dokumentide esitamise tähtaeg on 31. mai 2021.

Kontakt

Vera Korelskaja-Novikova
e-gümnaasiumi juhataja
Telefon 699 6592
Mobiil 5919 6660
vera.korelskaja-novikova@audentes.ee

Jalus