fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Erakooli nõukogu

Erakooli nõukogu on kollegiaalne otsustuskogu, kes

  • jälgib kooli õppe- ja kasvatustööd ning teeb ettepanekuid selle parandamiseks;
  • jälgib kooli arengukava ja tegevusplaanide täitmist;
  • teeb juhtkonnale ettepanekuid kooli arendamiseks.

Nõukogu koosneb kümnest liikmest ja sellesse kuuluvad

  • direktor (ametikoha järgi);
  • kooli õppetööd korraldav isik (ametikoha järgi);
  • kaks pedagoogide esindajat (määrab kooli õppenõukogu);
  • kaks lapsevanemate esindajat (määrab kooli lastevanemate koosolek);
  • kaks gümnaasiumiõpilaste esindajat (määrab õpilasesindus);
  • kaks koolipidaja esindajat (määrab Audentese juhatus).

Erakooli nõukogu liikmed valivad enda hulgast esimehe, kes korraldab erakooli nõukogu tegevust. Nõukogu liikmed kogunevad vajaduse järgi, kuid vähemalt üks kord poolaastas.

Jalus