fbpx
Otsi
 

Erakooli nõukogu

Erakooli nõukogu on kollegiaalne otsustuskogu, kes

  • jälgib kooli õppe- ja kasvatustööd ning teeb ettepanekuid selle parandamiseks;
  • jälgib kooli arengukava ja tegevusplaanide täitmist;
  • teeb juhtkonnale ettepanekuid kooli arendamiseks.

Nõukogu koosneb kümnest liikmest ja sellesse kuuluvad

  • direktor (ametikoha järgi);
  • kooli õppetööd korraldav isik (ametikoha järgi);
  • kaks pedagoogide esindajat (määrab kooli õppenõukogu);
  • kaks lapsevanemate esindajat (määrab kooli lastevanemate koosolek);
  • kaks gümnaasiumiõpilaste esindajat (määrab õpilasesindus);
  • kaks koolipidaja esindajat (määrab Audentese juhatus).

Erakooli nõukogu liikmed valivad enda hulgast esimehe, kes korraldab erakooli nõukogu tegevust. Nõukogu liikmed kogunevad vajaduse järgi, kuid vähemalt üks kord poolaastas.

Jalus