Õpilasesindus

Õpilasesindus on koolielu edendav ja elavdav aktiivsete õpilaste kogu, kuhu kuuluvad 5.–12. klasside vabatahtlikud esindajad ja kes lähtub oma tegevuses õpilasesinduse põhikirjast.

Õpilasesinduse traditsioonilised tegemised on teemapäevade korraldamine ja läbiviimine, kooli ajalehe väljaandmine, kaasõpilastele eeskujuks olemine ja õpilaste õiguste eest seismine. Audentese õpilasesindus on ka Eesti Õpilasesinduste Liidu liige.

Õpilasesinduse liikmed 2016/2017. õppeaastal
Lydia Kurus (12.d) – president
Elisabeth Alla (DP-1) – asepresident
Madli Rahuvarm (12.c) – sekretär

Saskia Sikk 5.a
Liis Ambos 5.a
Laura Helena Green 5.b
Mia Rebo 5.b
Divia Thakur 5.b
Marta Novikova 5.b
Sabine Liisa Pärn 6.a
Lisette Nikolajev 6.a
Hele-Riin Pappel 6.b
Elisabeth Ots 6.b
Nicole Chekunova 7.a
Eva Maria Aru 8.a
Maria Orle 8.a
Otto Hein 8.b
Lilian Turban 9.a
Vahur Põldsam 9.a
Markus Veltri 9.b
Laura Andla 9.b
Diana Pogosjan 9.b
Gerda Kiisa 10.c
Karolin Linamäe Pre-IB
Kristel Naelso 11.c
Agnes Karm 11.c
Suzy Anett Aavik 12.c

Kontaktid

Katrin Mõttus
huvijuht
Telefon 699 6581
katrin.mottus@audentes.ee

Jalus