fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Vanematekogu

Vanematekogu ülesanne on tagada kooli ja lastevanemate vahetu kontakt kooli juhtkonnaga, et jagada üheskoos muresid ja rõõme ning teha juhtkonnale ettepanekuid koolielu paremaks muutmiseks.

Vanematekogusse kuulub iga klassi esindajana üks liige, kelle valivad õppeaasta alguses vastava klassi õpilaste vanemad klassijuhataja soovitusel ja lapsevanema enda nõusolekul.

Vanematekogu liikmete seast valitakse esimees, kes korraldab vanematekogu tegevust ja on lastevanemate täieõiguslik esindaja erakooli nõukogus.

Vanematekogu liikmed 2023/2024. õppeaastal:

 • Kaido Raiend (1.a);
 • Kersti Sedrik (1.b);
 • Rain Palmiste (1.c);
 • Pille Ligi (2.a);
 • Jaanika Reinmann (2.b);
 • Victoria Linde (2.c);
 • Marja-Liisa Soone (3.a);
 • Signe Valgemäe (3.b);
 • James Brian Enscoe (3.c);
 • Mai Selke (4.a);
 • Marion Jogenbro (4.b);
 • Siim Uusma (4.c);
 • Iris Mäeker (5.a);
 • Margus Ross (5.b);
 • Maris Paiste (5.c);
 • Keir Hildebrand (6.a);
 • Meelis Mälberg (6.b);
 • Maris Teder (7.a);
 • Aare Kilp (7.b);
 • Helen Hääl (8.a);
 • Maretta Vainumäe (8.b);
 • Kelli Maar (9.a);
 • Ty Lehtmäe (9.b).

Vanematekogu liikmed kogunevad vajaduse järgi, kuid vähemalt üks kord poolaastas.

Kontaktid

Siim Uusma
vanematekogu esimees

Jalus