Otsi
 

Vanematekogu

Vanematekogu ülesanne on tagada kooli ja lastevanemate vahetu kontakt kooli juhtkonnaga, et jagada üheskoos muresid ja rõõme ning teha juhtkonnale ettepanekuid koolielu paremaks muutmiseks.

Vanematekogusse kuulub iga klassi esindajana üks liige, kelle valivad õppeaasta alguses vastava klassi õpilaste vanemad klassijuhataja soovitusel ja lapsevanema enda nõusolekul.

Vanematekogu liikmete seast valitakse esimees, kes korraldab vanematekogu tegevust ja on lastevanemate täieõiguslik esindaja erakooli nõukogus.

Vanematekogu liikmed 2018/2019. õppeaastal:

 • Heily Aavik (1.a);
 • Agnes Mägsimaa (1.b);
 • Maris Rüütel (2.a);
 • Aare Kilp (2.b);
 • Priit Uuemaa (2.c);
 • Alar Sünt (3.a);
 • Jüri Šamov-Liiver (3.b);
 • Indrek Neumann (3.c);
 • Kelli Maar (4.a);
 • Ty Lehtmäe (4.b);
 • Piret Sinimets (5.a);
 • Hannes Natka, vanematekogu esimees (5.b);
 • Tiina Seeman (5.c);
 • Hedy Alla (6.a);
 • Evelin Bötker (6.b);
 • Kaija Kaijanen (7.a);
 • Katrin Ild (7.b);
 • Rita Säde (8.a);
 • Janne Reits (8.b);
 • Ülo Kivine (9.a);
 • Marek Laane (9.b);
 • Inga Hagberg (IB eelaasta);
 • Ardi Roosimaa (IB esimene aasta);
 • Keret Linamäe (IB teine aasta).

Vanematekogu liikmed kogunevad vajaduse järgi, kuid vähemalt üks kord poolaastas.

Kontaktid

Hannes Natka
vanematekogu esimees
hannes.natka@elecster.ee

Jalus