fbpx
Otsi
 

Tublid õpetajad 2014/2015. õppeaastal

OKTOOBER 2014
Kunstiõpetuse tunni raames osalesid 7.–9. klassi õpilased spetsiaalselt koolilastele suunatud arhitektuurikonkursil „Unistuste koolimaja”, kus 7.b klassi õpilane Merje Reisenbuk saavutas oma tööga „Üleöö kool” auhinnalise 3. koha. Mitme Audentese õpilase töid tunnustati kiitusega.
Tunnustame kunstiõpetuse õpetajat Tiia Pällot õpilaste juhendamise eest.

NOVEMBER 2014
26. novembril toimus XII Eesti koolinoorte mälumängu meistrivõistluste eelvoor, millest võtsid osa Audentese Erakooli 8.–9. klassi, 12. klassi ja IB õpilased ning tagasid pääsu finaali.
Kiidame eesti keele õpetajat Toomas Uuskamit ja õpilasi ning soovime edu finaaliks, mis toimub 7. märtsil 2015 Viimsi koolis.

DETSEMBER 2014
5. detsembril toimunud inglise keele olümpiaadi Tallinna piirkonnavoorus saavutas e-gümnaasiumi õpilane Heike Olmre kõrge, 7.–11. koha. Kokku oli osalejaid 120. Vabariiklikku vooru edasipääsemisest jäi Heikel puudu ainult pool punkti. Tunnustame inglise keele õpetajat Mari Prulit õpilase juhendamise eest.

MÄRTS 2015
Laupäeval, 7. märtsil toimus Viimsi koolis Eesti koolinoorte mälumängu meistrivõistluste finaal, millest võtsid osa Audentese erakooli 8., 9. ja 12. klassi ning IB õpilased.
Noored mälumängurid olid tublid ning saavutasid põhikoolide arvestuses kümnenda ja gümnaasiumide arvestuses seitsmenda koha. Mõlemas kategoorias osales üle 30 võistkonna. Kiidame eesti keele õpetajat Toomas Uuskamit õpilaste juhendamise eest.

Reedel, 13. märtsil emakeelepäevaeelsel päeval korraldas Vikerraadio e-etteütluse, mis kõlas raadioeetris ja kuulajail tuli tekst kirjutada üles Vikerraadio kodulehel. Võitjad ehk osalejad, kes saatsid omas kategoorias kõige kiiremini kõige korrektsema teksti, kuulutati välja samal päeval Vikerraadio saates „Uudis+”.
Kaheksanda e-etteütluse parim filoloog oli Audentese erakooli emakeeleõpetaja Anu Petermann. Ühtlasi oli ta nende viie osaleja hulgas, kes sooritasid ülesande täiesti veatult!

APRILL 2015
17. aprillil toimusid Tallinna Ülikoolis käsitöö, kodunduse ja tööõpetuse konkursside üleriigilised lõppvoorud.
Meie kooli 8. klassi õpilane Anett Pärismaa osales käsitöö lõppvoorus ning saavutas vabariiklikus voorus I koha.
Konkursi üldteema nagu eelvooruski oli “Pitsilised pinnad” ning koosnes kahest osast – teoreetiline osa (45 minutit) ja praktiline loominguline osa (2 h 30 minutit), millest Anett sai mõlema osa juures maksimumpunktid.

Kiidame Anetti juhendanud käsitööõpetajat Anneli Matalojat.

JUUNI 2015
Õppeaasta 2014/2015 lõppemisel tunnustati järgmisi õpetajaid:

  • aasta õpetaja – Eve Liis
  • aasta klassijuhataja – Krista Kinkar
  • aasta innovaatilisem õpetaja – Külli Relve
  • aasta kolleeg – Rita Hübner

IB õppes pälvis aasta õpetaja tiitli Andrei Apostol.

Kiidame bioloogiaõpetajat Külli Relvet, kes osales riiklike õppekavade loodusainete valdkonna õppeprotsesside kirjelduste arendustöös veebruarist juunini 2015. Haridus- ja teadusministeerium kaasas arendustöösse õpetajaid, kellel on eelnevalt kogemusi õppeprotsesside arendamisel, kes on silma paistnud professionaalse ning innovaatilise lähenemisega õppetegevuse kavandamisele ja korraldamisele või kes on teadaolevalt tulemuslikult kasutanud aineülest lähenemist lõimingu ja läbivate teemade rakendamisel.

Jalus