eKool

Audentese erakoolis suhtleme õppetöö asjus nii õpilase päeviku kui ka eKooli vahendusel.

1.–3. klassi õpilane saab õpitulemuste kohta sõnalisi hinnanguid. Tema teadmisi ja oskusi kokku võtvad hinnangud antakse iga poolaasta lõpus.

4.–9. klassi õpilane saab õpitulemuste kohta hindeid viiepallisüsteemis. Tema teadmisi ja oskusi kokku võtvad hinded pannakse välja iga trimestri lõpus.

 

Audentese erakool

Tondi 84/3, 11316 Tallinn
Telefon 699 6501 (1.–4. klass)

Tondi 84/1, 11316 Tallinn
Telefon 699 6591 (5.–9. klass)
erakool@audentes.ee

Büroo on avatud
E–N 8.30–17.00, R 8.30–15.00

Erakooli töötajad
Facebook

Jalus