Otsi
 

Hindamise korraldus

Audentese erakooli põhikooliõpilaste hindamise korraldus määrab kindlaks, kuidas

  • hinnatakse õpitulemusi ning käitumist ja hoolsust;
  • jäetakse täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama;
  • viiakse üle järgmisse klassi;
  • tehakse põhikooli lõpetamise otsus;
  • jagatakse tunnustusi.

1.–3. klassi õpilaste teadmistele ja oskustele antakse sõnaline hinnang poolaastapõhiselt 18. jaanuaril ja 11. juunil.

Alates 4. klassist hinnatakse õpilasi numbriliselt viiepallisüsteemis trimestripõhiselt 30. novembril, 15. märtsil ja 11. juunil.

Jalus