Otsi
 

Hindamise korraldus

Audentese erakooli põhikooliõpilaste hindamise korraldus määrab kindlaks, kuidas

  • hinnatakse õpitulemusi ning käitumist ja hoolsust;
  • jäetakse täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama;
  • viiakse üle järgmisse klassi;
  • tehakse põhikooli lõpetamise otsus;
  • jagatakse tunnustusi.

1.–3. klassi õpilaste teadmistele ja oskustele antakse sõnaline hinnang poolaastapõhiselt 18.jaanuaril ja 11.juunil.

Alates 4. klassist hinnatakse õpilasi numbriliselt viiepallisüsteemis trimestripõhiselt 30.novembril, 15.märtsil ja 11.juunil.

Jalus