fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Hindamise korraldus

Audentese erakooli põhikooliõpilaste hindamise korraldus määrab kindlaks, kuidas

  • hinnatakse õpitulemusi ning käitumist ja hoolsust;
  • jäetakse täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama;
  • viiakse üle järgmisse klassi;
  • tehakse põhikooli lõpetamise otsus;
  • jagatakse tunnustusi.

1.–3. klassi õpilaste teadmistele ja oskustele antakse sõnaline hinnang poolaastapõhiselt 20. jaanuaril ja 9. juunil.

Alates 4. klassist hinnatakse õpilasi numbriliselt viiepallisüsteemis trimestripõhiselt 25. novembril, 10. märtsil ja 9. juunil.

Jalus