fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Liikluskasvatus

Audentese erakooli eesmärk on tõsta õpilaste liikluskultuuri. Meie jaoks on liikluskasvatus üks väärtuspõhise õppe oluline osa. Järjepideva tegevuse tagamiseks liikluskäitumise kujundamisel oleme käivitanud projekti „Meie hoolime“.

Laste tähelepanu hajub kiiresti ja tihtipeale ei panda sõprade, mobiiliga rääkimise, muusika kuulamise või jäätise söömise kõrval tähelegi lähenevat autot. Samuti ei tajuta täielikult olukorra ohtlikkust ega osata eristada heli suunda ja kaugust. Tihti jääb lastel puudu ka ohutu liiklemise teadmistest ja oskustest.

Liikluskasvatuse elluviimiseks

  • korraldame õpetajatele koolitusi liikluskasvatuse vajalikkusest;
  • täiendame järjepidevalt liiklusteemalisi õppevahendeid;
  • toimub liikluskasvatus läbiva teemana kõigis ainetundides, kus õpitakse oskuslikumalt liiklema vestluste, rühmatööde ja käitumismudelite läbimängimise ning mängude kaudu;
  • korraldame igakevadisi liiklusviktoriine ja sügisesi liiklusteemalisi teatevõistlusi;
  • käivitasime liikluskooli, kus õpilastel on võimalik teha jalgratta-, mopeedi- ja autojuhilube.

Selleks, et lapsel tekiksid ohutu liiklemise harjumused, on vaja järjepidevust ja kordamist. Teadmised ja oskused jõuavad lapseni, kui neid edastada huvipakkuval viisil – ristsõnade, sobitamisülesannete, rühmatöö, võistluste ja mängude kaudu. Infot peaks erinevatel eluetappidel lapsele jagama erinevad autoriteedid – eelkoolis lapsevanem, algkoolis õpetaja ja politseinik, põhikoolis näiteks kogenud rallisõitja või kiirabiarst.

Lastevanemate kaasamine
Lapsevanema roll lapse liiklusteadlikkuse tõstmisel on väga oluline. Lapsele tuleks juba varakult selgitada tänaval liiklemise reegleid, anda ise positiivset eeskuju nii jalakäija kui ka sõidukijuhina ning õpetada liiklemise ajal lapsele liiklusmärke. Kui ise olla lapsevanemana mõistev ja austada teist liiklejat, siis võtab sellest eeskuju ka laps.

Kontaktid

Krista Kinkar
liikluskasvatuse projektijuht
Telefon 699 6501
[email protected]

Jalus