Mudilaskoor

Mudilaskooris osalevad 2.–4. klassi õpilased, kellele meeldib laulda ja ennast muusika kaudu väljendada. Soovi korral võivad kooris kaasa lüüa ka 1. klassi õpilased.

Meie mudilaskoor

  • ühendab lauluhuvilisi lapsi;
  • pakub muusikamaailmas avastamis- ja tegutsemislusti;
  • arendab laulu- ja meeskonnatööoskust;
  • annab ühtekuuluvustunde;
  • edendab liikumis-, esinemis- ja väljendusoskust ning suurendab esinemisjulgust;
  • pakub esinemisvõimalusi ja -kogemusi.

Mudilaskoor astub üles mitmesugustel kooliüritustel: näiteks aktustel ja kontsertidel. Lähituleviku eesmärk on jõuda 2017. aasta koolinoorte laulupeole.

Koori dirigent on 1.–4. klassi muusikaõpetaja Anu Ott ja kooritund toimub aulas kolmapäeviti 13.25–14.10.

Soovist kooriga liituda tuleks teavitada muusikaõpetajat. Kooriga on võimalik ühineda kogu õppeaasta jooksul.

Kontaktid

Anu Ott
muusikaõpetaja ja mudilaskoori dirigent
anu.ott@audentes.ee

Jalus