Otsi
 

Õppemaks ja soodustused

Audentese erakooli õppemaksud kinnitab juhatus igal aastal hiljemalt 31. märtsiks.

Õppemaks sisaldab õppetöö korraldamisega seotud lisakulusid ja -hüvesid, mida ei kaeta riigipoolsete toetustega (väiksem õpilaste arv klassis, suurem tundide arv, diferentseeritud õpe, vaba- ja valikained, personaalne nõustamine ja tugi jms).

Õppemaks ei sisalda koolivormi, spordiriietuse, toitlustamise, ekskursioonide, töövihikute jms maksumust. Nende eest tasutakse Audentese kehtestatud tasumäärade järgi.
Spordipaketi ja pikapäevarühma tasu lisandub kooli õppemaksule. Õppekavavälistes huvialaringides osalemine on vabatahtlik ja toimub lisatasu eest, mis lepitakse kokku eraldi.

Õppemaksu tasumise tingimused on täpsemalt kirjas kooliga sõlmitavas koostöölepingus. Õppemaksule on kehtestatud ka mitmesugused soodustused.

1. Püsikliendisoodustus
Püsikliendisoodustus kehtib neile, kes on otsustanud jätkata õppimist Audenteses ka järgmises koolis.

Püsikliendisoodustus 10% kehtib

  • lastekooli lõpetajale algkooli esimeses klassis;
  • põhikooli lõpetajale spordigümnaasiumi 10. klassi tasulisel kohal;
  • põhikooli lõpetajale e-gümnaasiumi esimesel aastal.

Püsikliendisoodustus kehtib juhul, kui õppimist järgmises astmes jätkatakse kohe järgmisel õppeaastal.

Püsikliendisoodustus 25% ja 50% kehtib

Tingimused 25% soodustus* 50% soodustus*
Audentese erakooli lõpetajale IB õppe eelaastal (pre-year), kui põhikooli lõputunnistuse hinnete keskmine on viiepalliskaalal vähemalt … 3,75 4,75
IB Diploma õppes, kui eelneva IB õppeaasta koondhinnete keskmine on seitsmepalliskaalal vähemalt … 5,25 6,0

*Püsikliendisoodustus järgnevaks õppeaastaks kehtib vaid juhul, kui õpilane läheb IB

  • eelaasta õppesse 9. klassi lõpetamise aastal;
  • järgmisse astmesse eelmise astme lõpetamise aastal.

50%-lise püsikliendisoodustusega koos ei kehti teised soodustused (v.a ettemaksesoodustus).

2. Ettemaksesoodustus
5% ettemaksesoodustus kehtib juhul, kui kogu õppeaasta eest tasutakse ühes osas kümne päeva jooksul pärast Audentese Koolide SA poolset lepingu allkirjastamist.

3. Peresoodustus
Peresoodustus kehtib perele ja leibkonnale, kelle kaks või enam liiget õpivad mõnes Audentese koolis (lastekool, põhikool, gümnaasium, e-gümnaasium, spordigümnaasiumi tasuline õpe). Pere moodustavad isikud, kes on omavahel seotud kui abikaasad või kui vanem ja laps. Leibkonda kuuluvad ühisel aadressil elavad isikud, keda seob ühine kodune majapidamine ja lapse kasvatamine.

Peresoodustust saavad kõik samasse perre ja leibkonda kuuluvad Audentese koolides õppivad lapsed. Kui Audentese koolides õpib ühest perest ja leibkonnast

  • kaks liiget, kehtib peresoodustus 10%;
  • kolm liiget, kehtib peresoodustus 15%;
  • neli või enam liiget, kehtib peresoodustus 20%.

4. Kampaaniasoodustus
Kampaaniasoodustused on ühekordsed soodustused olemasolevatele või uutele klientidele (nt sõbrapäevasoodustus, messisoodustus, perepäevasoodustus jne). Iga kampaania osas kehtestatakse konkreetset kampaaniat puudutavad reeglid ja tingimused. Kampaaniasoodustusega koos ei kehti teised soodustused, kui konkreetse kampaania osas ei ole kehtestatud teisiti.

Soodustuse saamiseks tuleb esitada taotlus, mida saab teha kliendikeskkonnas lepingu sõlmimisel.

Õppemaksu tasumine toimub arve alusel, mille saadame maksjale e-posti teel. Tasutud õppemaksult on maksjal õigus Maksu- ja Tolliameti kaudu taotleda tulumaksu tagasiarvestust.

Jalus