Otsi
 

Erakooli õppemaks

Erakooli õppemaks 2018/2019. õppeaastal

Maksetähtpäev Erakooli õppemaks Spordipakett
IIII klass IVVI klass VIIIX klass IIII klass IVVI klass
5. mai 2018 615 € 650 € 650 € 195 € 195 €
5. august 2018 215 € 225 € 230 € 55 € 55 €
5. september 2018 215 € 225 € 230 € 55 € 55 €
5. oktoober 2018 215 € 225 € 230 € 55 € 55 €
5. november 2018 215 € 225 € 230 € 55 € 55 €
5. detsember 2018 215 € 225 € 230 € 55 € 55 €
5. jaanuar 2019 215 € 225 € 230 € 55 € 55 €
5. veebruar 2019 215 € 225 € 230 € 55 € 55 €
5. märts 2019 215 € 225 € 230 € 55 € 55 €
5. aprill 2019 215 € 225 € 230 € 55 € 55 €
Õppemaks kokku *2 550 €
*2 675 €
*2 720 €
690 €
690 €

Alus: Audentese Koolide SA juhatuse otsus 12.04.2018 p 3.1.

*Kui õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha omavalitsus maksab Audentese erakoolile lapse eest lisatoetust, siis selle summa võrra konkreetse õpilase õppemaks väheneb. Kui õppeaasta keskel otsustab kohalik omavalitsus lisatoetuse summat või põhimõtteid muuta, siis kajastub ka see muudatus õppemaksus.

Vaatan kohalike omavalitsuste otsuseid täiendava lisatoetuse maksmise kohta

Õppemaksuga kaetakse see osa erakooli kuludest, mida riiklikud või muud haridustoetused ei kata, sealhulgas kulud

  • täiendavale õppe- ja kasvatustegevusele, mis lähtub kooli õppekavast ning -eesmärkidest;
  • riiklikku ja erakooli õppekava täiendavatele teenustele (grupitunnid, vabaained, õpiabi, nõustamine jms);
  • täiendavale õppepersonalile ja tugifunktsioonidele;
  • koolihoonete täiendavale ülalpidamisele ja remondile;
  • õpikeskkonna täiendavale arendamisele ja parendamisele;
  • muudele kooli tegevustele.

Õppemaksu esimene osamakse katab kooli ettevalmistusi uueks õppeaastaks (õppematerjalide ja õppevahendite hankimine, ruumide ettevalmistamine, lisateenuste ja -võimaluste loomine jms).

Õppemaks ei sisalda koolivormi, spordiriietuse, toitlustamise, ekskursioonide ega töövihikute maksumust. Nende eest tasutakse Audentese kehtestatud tasumäärade järgi eraldi. Õppekavavälises huvialaringis osalemine on vabatahtlik ja toimub lisatasu eest.

Spordipaketi tasu lisandub erakooli õppemaksule.

Spordipaketi maksumus ei sisalda

  • personaalseid spordivahendeid, nagu reketid, jalanõud, spordiriided jms, mis tuleb õpilasele muretseda lapsevanemal;
  • võistlustel osalemisega seotud kulutusi, sh osalustasu, varustus, sõidu- ja elamiskulud jne.

Spordipaketi tasu kehtib juhul, kui õpilane vastab tingimustele, mille alusel Audentese spordiklubi saab Tallinna linnalt õpilase eest sporditegevuse toetust. Juhul kui Tallinna linn õpilase eest sporditegevuse toetust ei maksa, lisandub spordipaketi tasule 200 eurot õppeaasta kohta.

Vaatan õppemaksu soodustusi
Vaatan stipendiumi võimalusi
Vaatan Haridus- ja Teadusministeeriumi infomaterjali erakoolide rahastamise kohta

Jalus