fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Õppeained ja õppetöö korraldus

Audentese erakoolis on lapsel võimalus õppida kuni 20 õpilasega klassis, kus õpetaja saab muuta tunnid põnevaks, mitmekülgseks ja õppimise avastamisrõõmuks.

Õpilase teadmisi ja oskusi hinnatakse 1.–3. klassis poolaasta põhjal kujundavalt ning alates 4. klassist trimestri põhjal viiepallisüsteemis.

Audentese erakoolis suhtleme õppetöö asjus peale lapse päeviku ka eKooli vahendusel.
Vaatan eKooli kasutamise juhendit.

Lisaks riiklikule õppekavale õpetame alates 1. klassist

  • inglise keelt A-võõrkeelena;
  • tantsuõpetust.

4. klassist lisandub B-võõrkeelena vene keel.

Inglise keele õppimisel kasutatakse Audentese erakooli õpetajate koostatud õpikutesarja „Step by Step“. Õpikute juurde kuuluvad internetipõhised e-harjutused ja lauamängud. Sama sari on kasutusel ka paljudes teistes inglise keele süvaõppega koolides. Esimeses klassis tegeletakse mängulise suulise eelkursusega, mille eesmärk on omandada inglise keele häälduse alused.

Audentese erakooli üks põhiväärtusi on turvalisus, mida püüame oma õpilastele tagada ka liikluskasvatuse kaudu. Meie jaoks on liikluskasvatus üks väärtuspõhise õppe oluline osa. Audentese erakooli eesmärk on tõsta õpilaste liikluskultuuri ja -turvalisust.

Õpilased saavad toetavas keskkonnas arendada oma andeid erinevates huviringides ja paljudel spordialadel. Igal kooliaastal osalevad õpilased traditsioonilistel üritustel nagu heategevuslik sügis- ja kevadlaat, aabitsapidu, ühised teatrikülastused, aktiivõppenädal, spordipäevad, kevadball jpm.

Spordipakett
Selleks, et saavutada elus tasakaal, tuleb lisaks teadmiste omandamisele pöörata tähelepanu oma tervisele ja alustada liikumisega juba väikesest peale. Seetõttu pakumegi alates 2009. aastast koostöös Audentese spordiklubiga võimalust lisada õpingutele spordipakett.

Rahvusvahelise kooli rahvusvaheline õppekava International Baccalaureate
Gümnaasiumiastmes toimub õpe Rahvusvahelise IB (International Baccalaureate) Diploma Programme raames. International Baccalaureate Diploma programmis toimub õpe inglise keeles, lähtudes IBO õppeprogrammist. IB Diploma lõpetajad saavad rahvusvaheliselt tunnustatud diplomi, millele on alates 2010. aastast antud riiklik tunnustus ja mis võrdub riikliku gümnaasiumi diplomiga.

Jalus