fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Soodustused

Õppemaksule, õppimist toetavate teenuste ja spordipaketi tasudele on kehtestatud mitmesugused soodustused. Soodustuste korra kinnitab juhatus igal aastal enne uue õppeaasta koostöölepingute sõlmimist, kuid mitte hiljem kui 30. aprillil.

1. Püsikliendisoodustus
Püsikliendisoodustus kehtib neile, kes on otsustanud jätkata õppimist Audenteses ka järgmises koolis.

Püsikliendisoodustus 10% kehtib

  • lastekooli lõpetajale erakooli 1. klassis;
  • 9. klassi lõpetajale spordigümnaasiumi 10. klassi tasulisel kohal;
  • 9. klassi lõpetajale e-gümnaasiumi 10. klassis.

Püsikliendisoodustus kehtib juhul, kui õppimist järgmises astmes jätkatakse kohe järgmisel õppeaastal.

Püsikliendisoodustus 25% ja 50% kehtib

Tingimused 25% soodustus* 50% soodustus*
Audentese erakooli lõpetajale Audentese rahvusvahelise kooli IB õppe eelaastal (pre-year), kui põhikooli lõputunnistuse hinnete keskmine on viiepalliskaalal vähemalt … 3,75 4,75
Audentese rahvusvahelise kooli IB Diploma õppes, kui eelneva IB õppeaasta koondhinnete keskmine on seitsmepalliskaalal vähemalt … 5,25 6,0

*Püsikliendisoodustus järgnevaks õppeaastaks kehtib vaid juhul, kui õpilane läheb Audentese rahvusvahelise kooli

  • eelaasta õppesse 9. klassi lõpetamise aastal;
  • järgmisse astmesse eelmise astme lõpetamise aastal.

NB! 50%-lise püsikliendisoodustusega koos ei kehti teised soodustused (v.a ettemaksesoodustus).

2. Peresoodustus
Peresoodustust saavad kõik samasse perre ja leibkonda kuuluvad Audentese koolides (lastekool, põhikool, gümnaasium, e-gümnaasium, spordigümnaasiumi tasuline õpe) õppivad lapsed.

Kui Audentese koolides õpib ühest perest ja leibkonnast

  • kaks liiget, kehtib peresoodustus 10%;
  • kolm liiget, kehtib peresoodustus 15%;
  • neli või enam liiget, kehtib peresoodustus 20%.

Pere moodustavad isikud, kes on omavahel seotud kui abikaasad või kui vanem ja laps. Leibkonda kuuluvad ühisel aadressil elavad isikud, keda seob ühine kodune majapidamine ja lapse kasvatamine.

3. Ettemaksesoodustus
5% ettemaksesoodustus kehtib juhul, kui kogu õppeaasta eest tasutakse ühes osas kümne päeva jooksul pärast Audentese Koolide SA poolset lepingu allkirjastamist.

Soodustuse saamiseks tuleb esitada taotlus, mida saab teha kliendikeskkonnas lepingu sõlmimisel.

Õppemaksu tasumine toimub arve alusel, mille saadame maksjale e-posti teel. Tasutud õppemaksult on maksjal õigus Maksu- ja Tolliameti kaudu taotleda tulumaksu tagasiarvestust.

Jalus