fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Spordipakett

Oleme koolis loonud võimalused igakülgseks arenguks. Väärtustades keha ja vaimu tasakaalu, pöörame teadmiste kõrval tähelepanu ka õpilaste tervisele, innustades neid liikuma juba väikesest peale. Seepärast pakume alates 2009. aastast koostöös Audentese spordiklubiga võimalust lisada 1.–6. klassi lapse õpingutele spordipakett.

See lahendus sobib lapsele, kes armastab liikuda, ja lapsevanemale, kes soovib oma lapsele pakkuda parimaid võimalusi kehaliseks arenguks.

Spordipakett sisaldab nädalas kolme 60-minutilist treeningtundi, mis pühendatakse

 • 1.–3. klassis tennisele, ujumisele ja kergejõustikule ning
 • 4.–6. klassis akrobaatikale, kergejõustikule ja võistkondlikele sportmängudele.

Spordipaketi treeningud

 • lisanduvad õppekavaga ettenähtud kehalise kasvatuse tundidele ning
 • toimuvad pärast koolitunde.

Tennisetunnid korraldame Audentese tennisekeskuses, võistkondlikud sportmängud Audentese pallisaalides, kergejõustikutrennid Audentese kergejõustikuhallis ja/või -staadionil ning ujumistunnid Audentese ujulas.

 

Miks valida spordipakett?

 • Spordipaketiga liitunud laps on Audentese spordiklubi liige. Tänu sellele juhendavad teda Eesti tunnustatud treenerid ning tema sportimistingimused on tipptasemel.
 • Õppeaasta jooksul jälgime lapse sportlikku arengut ja anname selle kohta vanemale tagasisidet.
 • Koostöös kooliõe ja spordimeditsiini keskusega teeme õpilase tervisele regulaarset järelevalvet, mille tulemustest teavitame ka lapsevanemat.
 • Spordipaketi treeningurühm on väiksem kui spordiklubi tavarühm. Seega töötab treener lapsega individuaalsemalt, arvestades tema sportlike eelduste ja arengutasemega.
 • Nii õppetöö kui ka treeningud toimuvad turvalisel Audentese territooriumil. Nii ei pea lapsevanem muretsema, kuidas laps koolist trenni jõuab.
 • Pärast koolipäeva lõppu võib õpilane osaleda ka teistes kooli spordi– või huviringides. Tema päev ei lähe ülemäära pikaks, kuna kõik tunnid ja treeningud toimuvad järjest.
 • Treeningtundides omandab laps õiged põhiliikumised ja -liigutused, mis laovad kindla aluse tema üldisele, aga ka spordialasid puudutavale osavusele. Õiged liigutusvilumused on vajalikud ka hea rühi kujunemiseks.
 • Loovuse arengut toetame mitmesuguste loovliikumise võtetega.
 • Õpilane omandab korrektsed tegutsemis- ja käitumisoskused ning harjub täitma kehaliste harjutustega seotud ohutus- ja hügieeninõudeid.
 • Õpilase liikumissoovi ja -rõõmu kasvatame mõnusa treeningukeskkonna ning treeneri tunnustusega.

 

Spordialade kirjeldus

Tennis
Esimesel kooliaastal saab laps tennisetehnika algõpetuse. Tennisetreeningutel pakutav ettevalmistus on mitmekülgne. Eesmärk on tugevdada lapse tervist, soodustada tema igakülgset kehalist arengut (kiirus, osavus ja koordinatsioon) ning äratada tennise vastu püsivamat huvi.

Kergejõustik
Esimese kooliaasta eesmärk on tõsta lapse mitmekülgse kehalise ettevalmistuse taset. Selleks omandab ta palju liigutusoskusi ja kergejõustiku põhialade tehnikaid.
Lapse kehaehituse, loomuliku liikumisviisi ja huvide põhjal selgitame välja tema eeldused konkreetsete kergejõustikualadega tegelemiseks. Ühtlasi määrame kindlaks, millist toetust vajab õpilane kehalise kasvatuse tunnis.

Ujumine
Esimesel aastal saab laps ujumise algõpetuse. Pakume võimalusi kõikidele lastele: nii neile, kes tahavad jõuda tippsporti, kui ka neile, kes soovivad ujudes lihtsalt tervist tugevdada.
Ujumine on väga mitmekülgne spordiala, mille treeningute käigus arenevad tasakaalustatult kõik lapse lihasegrupid ja karastub kogu organism.

Akrobaatika
Arendame jõuvastupidavust, painduvust, koordinatsiooni ja õhutaju, tehes mitmesuguseid akrobaatikaharjutusi. Alustame võimlemiselementidest ja üldfüüsilisest ettevalmistusest, mis hõlmab takistusradadel treenimist, dünaamilisi liikumisharjutusi ning staatilisi kerelihaseharjutusi. Seejärel jõuab õpilane mitmesuguste kombinatsioonide, jõuelementide ja saltodeni.
Akrobaatika treenib jõudu, osavust, kehavalitsemist, painduvust ja rühti. Õpetame ka efektiivset rühmatööd, elementide head tehnilist sooritamist ja vaatemängulisi akrobaatilisi elemente. See ala arendab igat võimlejat eraldi, jättes rühma samas alati ühtseks tiimiks.

Võistkondlikud sportmängud
Õpetame rahvastepalli, korv- ja võrkpalli ning saalihoki reegleid, ausa mängu põhimõtteid, koostööoskust ning võistlustaktikat. Laps õpib pallimängutehnikaid ja -elemente ning mõistagi saab ta palju mängida.

 

Õpilase oodatavad tulemused 3. klassi lõpuks

Kergejõustikus

 • jookseb kiirjooksu stardikäsklustega püstistardist;
 • läbib joostes võimetekohase tempoga 1 km distantsi;
 • sooritab teatevahetuse teatevõistluses ja pendelteatejooksus;
 • viskab palli paigalt ja kolmesammulise hooga;
 • hüppab hoojooksult paku tabamiseta kaugust;
 • kasutab kõrgushüppes üleastumistehnikat.

Tennises

 • rakendab olukorrast olenevalt ees- ja tagakäetehnikat;
 • teab, kuhu liikuda enne ja pärast lööki;
 • mõistab, miks on vaja teatud kohtadesse liikuda;
 • oskab punkte lugeda;
 • teab, miks keegi punkti võitis;
 • tunneb tennise etiketti ja väljakul käitumise reegleid;
 • valdab tennisele omaseid koordinatsiooniharjutusi;
 • mängib väljakul vastasega treeneri abita.

Ujumises

 • teab kõiki ujumisstiile, mis kuuluvad kompleksi;
 • oskab starti täiustada;
 • teeb pöördeid;
 • sooritab 200 m kompleksharjutuse: hüppab sügavasse vette, ujub 100 m rinnuli, sukeldub, toob käega põhjast eseme, püsib puhates ja asendeid vahetades paigal 3 minutit, ujub seejärel 100 m selili ning väljub veest.

 

Õpilase oodatavad tulemused 6. klassi lõpuks

Kergejõustikus

 • teeb ringteatejooksus stardikäsklustega madallähte ja õige teatevahetuse;
 • hüppab paku tabamisega kaugust;
 • jookseb stardikäsklustega kiirjooksu;
 • jookseb järjest 12 minutit;
 • viskab palli hoojooksult;
 • heidab ketast paigalt;
 • tõukab kuuli paigalt;
 • kasutab kõrgushüppes flopptehnikat.

Akrobaatikas

 • teeb hundiratast ja tiritamme;
 • püsib seina toel kätelseisus;
 • sooritab batuudil salto ette ja taha.

Võistkondlikes sportmängudes

 • järgib ausa mängu põhimõtteid;
 • teab pallimängude reegleid;
 • oskab mängida rahvastepalli, korv-, jalg- ja võrkpalli ning saalihokit.

Kontaktid

Piibe Tammemäe
spordipaketi koordinaator
[email protected]

Treenerid
Stig Paju – akrobaatikatreener
Sören Jõõras – kergejõustikutreener
Marielle Kleemeier – kergejõustikutreener
Lilian Neerot – kergejõustikutreener
Ksenija Balta – kergejõustikutreener
Elin Viiask – ujumistreener
Aivi Kulla – ujumistreener
Kersti Orek – tennisetreener
Elin Põiklik – tennisetreener
Pille Juus – võrkpallitreener (pallimängud)
Ksenija Lebedeva – korvpallitreener (pallimängud)

Jalus