fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

PrintErasmus+ KA1 2015 õpetajate õpirände projekt „Kaasaegsed õppemeetodid, tehnilised lahendused ja rahvusvaheline koostöö säästlikut arengut hindavas koolis“.

Projekti eesmärgid

  • Arendada uusi ning uuenduslikke e-õppe vahendeid e-gümnaasiumi õppekava arendamiseks ning ka jagada teadmisi päevaõppe õpetajatele veebipõhiste õppematerjalide arendamiseks ning õppekava täiendamiseks.
  • Algatada ise, koostada ja osaleda koos õpilastega uutes rahvusvahelistes projektides, mis on ka kooli arengukava üks punkte.
  • Suurendada kooli konkurentsieelist tänasel kireval ja pidevas muutumises oleval haridusmaastikul.
  • Kaasata õpirände kogemusega õpetajaid arendus- ja projektimeeskondade tegevusse.
  • Rahvusvahelisel konverentsil osalemine ning esinemine viib Audentese nime laiemale haridusmaastikule. Samuti loob eelduseid juba varasemalt plaanis olnud, kuid veel elluviimata (rahvusvahelise) hariduskonverentsi korraldamiseks.

Õpirändes osalenud õpetajad

Kontaktid

Heli Illipe
[email protected]
bioloogiaõpetaja
ERASMUS+ projekti koordinaator

Jalus