fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

PrintErasmus+ KA1 2016 õpetajate õpirände projekt „Lõiming ja koostöö“

Projekti eesmärgid

  • Toetada õpetaja kui professionaali ja isiksuse arengut, kelle ülesanne on õpilastele edasi kanda olulised väärtushinnangud ja hoiakud; tõsta õpetaja motivatsiooni enda pädevuste arendamiseks ja panustamiseks kooli arengukava täitmisesse.
  • Saada kogemust, mida Eestis olles ei saa (kogeda erinevat kultuuri, eluviisi, kohalikke keskkonnaprobleemide teadvustamist ja lahenduskäikude otsimist jmt), ja võimaluse kohtumisteks ja heade õpitavade vahetuseks teiste Euroopa riikide õpetajatega edaspidise rahvusvahelise koostöövõrgustiku loomise ja arendamise eesmärgil.
  • Parimate Euroopas kasutatavate õppepraktikate omandamine nii primaarsest (koolitus ja koolitajate kogemused) kui ka sekundaarsest allikast (koolitusel osalejate kogemused), keelekontakti kogemine läbi keelt emakeelena kõneleva inimese ja kokkupuude kohalike kultuuri- ja religiooniküsimustega.
  • Arendada kooli keskkonnaprojekte, tõstes keskkonnateadlikkust ja kujundades arusaamist erinevate kultuuride kujunemisest, lõimingu erinevate tasemete vajalikkusest ja möödapääsmatusest globaliseeruvas maailmas.
  • Parema haridusmaastiku kujundamine nii Eestis kui ka Euroopas tervikuna.

Õpirändes osalevad õpetajad

Kontaktid

Heli Illipe
[email protected]
bioloogiaõpetaja
ERASMUS+ projekti koordinaator

Jalus