PrintErasmus+ K1 2016 õpetajate õpirände projekt „Lõiming ja koostöö“.

Projekti eesmärgid

 • Toetada õpetaja kui professionaali ja isiksuse arengut, kelle ülesanne on õpilastele edasi kanda olulised väärtushinnangud ja hoiakud; tõsta õpetaja motivatsiooni enda pädevuste arendamiseks ja panustamiseks kooli arengukava täitmisesse.
 • Saada kogemust, mida Eestis olles ei saa (kogeda erinevat kultuuri, eluviisi, kohalikke keskkonnaprobleemide teadvustamist ja lahenduskäikude otsimist jmt), ja võimaluse kohtumisteks ja heade õpitavade vahetuseks teiste Euroopa riikide õpetajatega edaspidise rahvusvahelise koostöövõrgustiku loomise ja arendamise eesmärgil.
 • Parimate Euroopas kasutatavate õppepraktikate omandamine nii primaarsest (koolitus ja koolitajate kogemused) kui ka sekundaarsest allikast (koolitusel osalejate kogemused), keelekontakti kogemine läbi keelt emakeelena kõneleva inimese ja kokkupuude kohalike kultuuri- ja religiooniküsimustega.
 • Arendada kooli keskkonnaprojekte, tõstes keskkonnateadlikkust ja kujundades arusaamist erinevate kultuuride kujunemisest, lõimingu erinevate tasemete vajalikkusest ja möödapääsmatusest globaliseeruvas maailmas.
 • Parema haridusmaastiku kujundamine nii Eestis kui ka Euroopas tervikuna.

Õpirändes osalevad õpetajad

 • Gümnaasiumi inglise keele õpetaja Maire Ojang, õppeprogramm „Focus on Wales“, 7.–20. august 2016, Cardiff, Suurbritannia.
 • Gümnaasiumi inglise keele õpetaja Felena Sooaluste, õppeprogramm „Focus on Ireland“, 23.–31. juuli 2016, Belfast, Põhja-Iirimaa.
 • Põhikooli ajalooõpetaja Pille Rohtla, konverents „Bridging Ages International Conference“, 13.–16. september 2016 Kalmar, Rootsi.
 • Põhikooli ja gümnaasiumi geograafiaõpetaja Meelis Muuga, õppeprogramm „Near to the Sea“,13.–19. märts 2017, Lissabon, Portugal.
 • Põhikooli bioloogiaõpetaja Külli Relve, õppeprogramm „Near to the Sea“, 13.–19. märts 2017, Lissabon, Portugal.
 • Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja Heli Illipe-Sootak, õppeprogramm „Outdoors education for all“, 27.–31. märts 2017 Küpros.

Kontaktid

Heli Illipe-Sootak
heli.illipe-sootak@audentes.ee
bioloogiaõpetaja
ERASMUS+ projekti koordinaator

Jalus