fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

PrintAudentese Erasmus+ õpetajate õpirände projekt

Audentese kool on eri projektides juba kogenud osaleja. Erasmus+ KA1 2017. aasta õpirände projekt kannab nime „Õpetajate võtmeoskuste arendamine ja kogemuste vahetamine“.

Selle projekti raames osalevad Audentese õpetajad rekordiliselt kümnes õpirändes ja projekt kestab 1. juuni 2017 – 24. september 2018.

Saime taotlusvoorus suurima punktisumma ja üldhariduskoolide esikoha
Sihtasutus Archimedes hindas Audentese projektitaotlust lausa 96,5 punktiga 100-st ning kommenteeris seda nii: „Kool on suure rahvusvahelise koostöö kogemusega ja seda on ka näha põhjalikkusest, millega taotlus on kirjutatud. Koolitustarve on läbi analüüsitud ja põhjendatud, lähtudes IB-õppe vajadustest. Projektijuht on kompetentne ja lähtub oma töös kooli strateegiast.
Teemadest keskendutakse projektis uuenduslikele õppekavadele, IKT-oskuste suurendamisele ning tervisele ja heaolule. Protsessi on kaasatud juhtkond, mis on projekti tulemuste saavutamiseks väga vajalik. Lahti on seletatud, millise süsteemiga projekte koolis tehakse, mida eri õpetajad koolitusest õpivad ja kuidas nad õpitut hiljem kasutavad. Oodatav mõju on kirjeldatud ja projekti on kaasatud eri ainete õpetajad.

Tulemuste levitamise puhul võiks mõelda ka regionaalsele tasandile. Kogu projekt teenib koolielu arendamise huve pikemas perspektiivis, mitte vaid lühiajaliselt või vaid konkreetse õpirände kontekstis.“

Tänavuse projekti eesmärgid
Loomulikult on iga sellise projekti üks oluline eesmärk pakkuda rahvusvahelist kogemust, mis suurendab töötajate enesekindlust ja motivatsiooni, arendab keeleoskust ning võimaldab tänu sellele luua uusi kontakte. Sellel projektil on peamine rõhk just kursustejärgsel kogemuste jagamisel.

Projekti on kaasatud need õpetajad, kelle valitud koolitus aitab paremaks muuta ja arendada vähemalt ühte järgmistest Audentese õppiva organisatsiooni eesmärkidest:

  • kvaliteetse ja õppijakeskse koolikeskkonna kujundamine;
  • lõiming ja õppetoolide koostöö;
  • personali koostöö, kolleegitugi ja kogemuste jagamine;
  • 21. sajandi pädevuste arendamine ja uue õpikäsituse rakendamine.

Eeltoodud punktidest lähtudes on oluline tutvuda Euroopa parimate praktikatega ning jagada koolituselt saadavaid kogemusi pärast koolituse lõppu enda organisatsioonis (nii õpilastele, kolleegidele kui lapsevanematele). Tähtsaim lõppeesmärk on kujundada Audentese hariduskeskkond veelgi paremaks ja ühtsemaks.

Õpirände osalejad ja koolitused

Toimumisaeg Osalev õpetaja Koolitus
2017
17.–28. juuli IB õpetaja Kalmer Piiskop  „CLIL-methodology and ICT tools for teachers working with CLIL“ (St. Julian, Malta)
31. juuli – 4. august Erakooli bioloogiaõpetaja Külli Relve „PISA, Finnish and European education systems“ (Joensuu, Soome)
14.–18. august Erakooli inglise keele õpetaja Riina Rosenfeld „Erasmus+ CLIL course“ (Edinburgh, Suurbritannia)
11.–22. september Erakooli ja spordigümnaasiumi haridustehnoloog ning informaatikaõpetaja Eve Liis „How to use tablets, educational apps and social media in your classroom“ (Firenze, Itaalia)
12.–15. september Erakooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ning õpirände koordinaator Kadi Aavik Ajarännaku meetodi konverents (Vaasa, Soome)
30. september – 8. oktoober Erakooli matemaatikaõpetaja Ülle Hanni „One week course for teachers of maths“ (Worchester, Suurbritannia)
13.–18. november Erakooli ja spordigümnaasiumi haridustehnoloog ning informaatikaõpetaja Eve Liis „The best web solutions for the classroom“ (Barcelona, Hispaania)
2018
4.–10. märts Erakooli bioloogiaõpetaja Külli Relve „The power of non-formal or how to use non-formal methods of teaching in the formal education“ (Assen, Holland)
22.–28. aprill IB õpetaja Tetyana Kasima „Competences for a modern teacher“ (Riia, Läti)
29. juuli – 4. august Erakooli klassiõpetaja Anu Vananurm „Stress management: how to prevent and manage work-related stress in schools“ (Palermo, Itaalia)

 

Kontaktid

Kadi Aavik
[email protected]
ERASMUS+ KA1 õpirände koordinaator

Jalus