fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Assenis ametinippe omandamas

Assenis ametinippe omandamas

4.–10. märtsil 2018 osalesin Hollandis Assenis koolitusfirma Quarter mediation koolitusel „Õpetajate võtmeoskuste arendamine ja kogemuste vahetamine“ ,(„The power of non-formal or how to use non-formal methods of teaching in the formal education for fighting early school leaving. Creative methods of teaching and training by using music, art, ICT and outdoor activities“).

Käin sageli õpilastega looduskeskustes, muuseumides, näitustel ja olen päris hästi kursis meie kooliväliste asustuste õppeprogrammide ja õppekava toetavate tegevustega. Olen varem töötanud mitteformaalhariduse valdkonnas ja tean selle valdkonna tugevusi ja samuti nõrkusi. Seetõttu köitis kõnealune kursus mu tähelepanu ja tekitas soovi teada saada, kuidas edeneb see tegevus Hollandis, mis on kuulus oma hea hariduskorraldusega. Kursuse käigus oli suurepärane võimalus tutvuda koolidega, sh nii üldharidus- kui ka ametikoolidega ning külastada erinevaid muuseume jt asutusi, kes pakuvad koolidele õppekavakohaseid programme, mis olid sisukad, läbimõeldud ja inspireerivad. Põnev oli näha, kui osavalt oli programmides lõimitud erinevaid õppeaineid, nt kohaliku ajaloo muuseumi õppeprogramm sisaldas nii ajalugu, loodusõpetust, geograafiat, füüsikat, matemaatikat, arvutiõpetust jpm. Programmi ettevalmistamisel ei olnud kokku hoitud ei raha ega teadmisi, kaasatud oli parimaid spetsialiste erinevatest teadusharudest. Sain rohkesti mõtteainet, kuidas meie oma koolis saaksime aineteülest õpet arendada.

Rikastav oli suhtlemine kolleegidega erinevatest Euroopa riikidest. Koos arutasime erinevaid pedagoogilisi probleeme ja tutvustasime vastastikku tõhusaid õppemeetodeid ja parimaid praktikaid.

Kuidas hollandlased majandavad oma madalat maad, kus Eestiga sama suurel territooriumil elab kümme korda rohkem rahvast, kus loodus on pahupidi pööratud ja kus katmikaladelt saadakse maailma suurimaid köögiviljasaake, on seni olnud mulle uskumatu ja arusaamatu. Assenis veedetud nädala jooksul sain ka seda saladuskatet veidi kergitada ja saan nüüd selle piirkonna kujunemisloost ja inimestest märksa paremini aru. Nii et nagu teistegi Erasmuse koolituste puhul, oli boonuseks silmaringi avardumine ja parem arusaamine kohalikust elust ja inimestest.

Külli Relve
bioloogiaõpetaja

 

Jalus