fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Erasmus+ õpetajate õpirände projekt 2018–2020

Erasmus+ KA1 2018. aasta õpirände projekt kannab nime „Õpetajate juhtimisoskuste ning eneseteadlikkuse arendamine ja toetamine.“

Projekt on algatatud eesmärgiga võimaldada motiveeritud õpetajatel otsida enesearendamiseks võimalusi ka väljaspool Eestit, andes neile signaali, et kool on valmis igakülgselt toetama oma õpetajaskonna professionaalset ja isikulist arengut. Õpirändel osalemine annab ainukordse võimaluse enda pädevuste analüüsiks õpetajana ning oma vajaduste kaardistamiseks. Õpirändeprojekt on algatatud looma innovaatilisi õpikäsitusi ja -tehnikaid. Eesmärk on ka saada uusi kontakte, mis sobivad uute üle-euroopaliste koostöövõrgustike loomiseks, arendamiseks ja laiendamiseks.

Õpirändeprojekt „Õpetaja juhtimisoskuste ning eneseteadlikkuse arendamine ja toetamine“ kestab 18 kuud. Projekti on kaasatud õpetajad, kelle valitud koolitus aitab edendada ja arendada vähemalt ühte järgmistest organisatsiooni eesmärkidest:

  • Personali koostöö, kolleegitugi ja kogemuste jagamine
  • Kvaliteetse ja õppijakeskse koolikeskkonna kujundamine
  • Lõiming ja õppetoolide vaheline koostöö
  • 21. sajandi pädevuste arendamine ning uue õpikäsituse rakendamine

Kool ootab, et õpirändes osalenud õpetaja jagab õpirändes kogetut ja saadud uut informatsiooni oma kolleegidega, jätkab tulemuslikku tööd meie organisatsioonis ning aitab mitmekesistada õppetööd.

Õpirände osalejad ja koolitused

Toimumisaeg Osalev õpetaja Koolitus
2018
29. oktoober – 3. november 2018 Erakooli õppetoolide juhid: kunstiõpetuse õpetaja Tiia Pällo, inglise keele õpetaja Riina Rosenfeld, eesti keele ja kirjanduse õpetaja Katrin Raud, bioloogiaõpetaja Külli Relve „Classroom management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies“ (Barcelona, Hispaania)
3.–8. detsember 2018 Erakooli klassiõpetaja ja õpirände koordinaator Anu Vananurm „A satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers“ (Firenze, Itaalia)
2019
28. jaanuar – 2. veebruar 2019 Erakooli inglise keele õpetaja Riina Rosenfeld Language Fun and Games: Primary School Language Teaching (St Julians. Malta)
22.–26. aprill 2019 Erakooli bioloogiaõpetaja Külli Relve Environmental Education/ Education for Sustainable Development in outdoor settings (Küpros, Nikosia)
28. aprill – 4. mai 2019 Erakooli klassiõpetaja ja õpirände koordinaator Anu Vananurm „Special needs in education“ (Split, Horvaatia)
28. aprill – 10. mai 2019 Erakooli inglise keele õpetaja Katrin Rüütel The Creative Classroom: Tools and Tips for Language Teachers (English or Other Languages) (Firenze, Itaalia)

 

Kontaktid

Anu Vananurm
[email protected]
ERASMUS+ KA1 õpirände koordinaator

Jalus