fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini.
Otsi
 

Erasmus+ KA1 õpiränne 2020–2022

Erasmus+ KA1 2020. aasta õpirände projekt kannab nime „Loovus, eneseareng, efektiivne õpikeskkond ja koostöö“ ehk lühidalt LEEK.

Selle projekti raames osalevad Audentese õpetajad seitmes õpirändes ja projekt kestab 31. detsember 2020 kuni 30. detsember 2020.

Projekti eesmärgid

Iga õpirändeprojekti üks oluline eesmärk pakkuda rahvusvahelist kogemust, mis suurendab töötajate enesekindlust ja motivatsiooni, arendab keeleoskust ning pakub võimalusi isiklike ja erialaste pädevuste arendamiseks. Antud projekti peamine rõhk on aga õpetajate enesearengul ja koostöövaimu edendamisel nii klassis kui ka kolleegide vahel. Projekti on kaasatud õpetajad, kelle valitud koolitus aitab muuta paremaks ja arendada vähemalt ühte järgmistest Audentese õppiva organisatsiooni eesmärkidest:

  • kvaliteetse ja õppijakeskse koolikeskkonna kujundamine;
  • lõiming ja õppetoolide koostöö;
  • loomingulisus kui 21. sajandi pädevuste võtmetegur.

Eeltoodust lähtudes on oluline tutvuda Euroopa parimate praktikatega, omandada uusi oskusi ning samuti jagada uusi teadmisi ja praktikaid nii õpilastele, kolleegidele kui ka lapsevanematele. Tähtsaim lõppeesmärk on kujundada Audentese hariduskeskkond veelgi õppijasõbralikumaks ja koostöisemaks.

Õpirände osalejad ja koolitused

Toimumisaeg Osalev õpetaja Koolitus
2021
18.–24. juuli 2021 E-gümnaasiumi juht ja ühiskonnaõpetaja Vera Korelskaja-Novikova  „Teaching creativity in schools, inspired by Edward de Bono“ (Ljubljana, Sloveenia)
27. september – 2. oktoober 2021 Erakooli inglise keele õpetaja Katrin Rüütel „Classroom Management Solutions for Teachers: new Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies“ (Dublin, Iirimaa)
4.–9. oktoober 2021 Erakooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Katrin Raud „The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools“ (Dublin, Iirimaa)
11.–16. oktoober 2021 Erakooli ja spordigümnaasiumi haridustehnoloog ning informaatikaõpetaja Eve Liis „Innovative Teacher –Motivated Student: Collaborative Problem Solving“ (Lissabon, Portugal)
2022
märts E-gümnaasiumi HEV-koordinaator ja õppenõustaja Grete Siimut „Neuroeducation and coaching“ (Dubrovnik, Horvaatia)
märts Erakooli ja gümnaasiumi bioloogiaõpetaja Külli Relve „Interactive technologies and project-based learning for the future classroom“ (Brüssel, Belgia)
aprill Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja Heli Illipe-Sootak „Outdoor Education & Environmental Learning“ (Iirimaa)

 

Kontaktid

Heli Illipe-Sootak
Erasmus+ KA1 õpiränne 2020–2022 projektijuht
+372 5343 0970
heli.illipe-sootak@audentes.ee

Jalus