fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

ERASMUS+ KA2 koostööprojekt DISAH

Audentese kool osaleb ERASMUS+ KA2 rahvusvahelises projektis „Digital solutions for applied heritage – exploring transnational learning opportunities“ (2021–2023).

Projekti koordinaator on the Nordic centre of Heritage Learning and Creativity (Rootsi).

Kellele on projekt suunatud?

Projekt koondab ajarännaku kui õppemeetodi entusiaste ja praktikuid Eestist, Soomest ja Rootsist. Loen ajarännaku kohta.

Projekti mõte tekkis COVID-19 pandeemia ajal, kui füüsilisi ajarännakuid ei olnud võimalik läbi viia ning seetõttu hakati otsima ajarännaku läbiviimiseks uusi väljundeid. Eesti Rahva Muuseumi ja Audentese erakooli ülesanne selles projektis on välja töötada digitaalne ajarännak aastasse 1991 ning samuti digitaalsed õppematerjalid õpilastele ning õpetajatele/muuseumipedagoogidele nimetatud ajarännaku ettevalmistamiseks, läbiviimiseks ning tagasisidestamiseks.

Lisaks saavad Audentese kooli õpilased ja õpetajad katsetada ning anda tagasisidet teiste osapoolte loodavatele digitaalsetele ülesannetele.

Samuti osalevad Audentese kooli 8. klasside õpilased mais 2023 rahvusvahelisel ajarännakul aastasse 1944, mis viiakse läbi samal nädalal nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis.

Projekti tulem (digitaalne ajarännak ja digitaalsed materjalid ajarännakuks ettevalmistamisel) on suunatud 14–19-aastastele õpilastele, õpetajatele ning muuseumipedagoogidele. Töökeel on inglise keel.

Kes osalevad projektis?

Projekti on kaasatud 6 osapoolt:

 • Rootsist: the Nordic centre of Heritage Learning and Creativity, Kalmar läns museum, Stiftelsen Jamtli;
 • Soomest: Österbottens förbund – Pohjanmaan Liitto (Regional Council of Ostrobothnia);
 • Eestist: Eesti Rahva Muuseum, Audentese Koolide Sihtasutus.

Kui kaua projekt kestab?

Kokku 24 kuud, alates 1. juunist 2021 kuni 31. juulini 2023.

Mis on projekti eesmärgid?

 • Arendada digipädevusi.
 • Luua Eesti Rahva Muuseumi ja Audentese erakooli koostööna digitaalne ajarännak 1991 ning digitaalne õppematerjal õpilastele ning õpetajatele ajarännaku iseseisvaks läbiviimiseks.
 • Testida ja anda tagasisidet projekti partnerite koostatud digitaalsetele ülesannetele.
 • Osaleda rahvusvahelisel ajarännakul aastasse 1944, mis toimub samal ajal nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis.
 • Arendada rahvusvahelist koostööd.

Projekti käigus toimuvad üritused:

 • 22.09.2022 Ajarännaku juubelikonverents ERMis,
 • 8.02.2023 Digitaalse ajarännaku ja õppematerjalide tutvustus õpetajatele ja muuseumipedagoogidele Audentese koolis,
 • 10.05.2023 Rahvusvaheline ajarännak 8. klasside õpilastele aastasse 1944. Toimub samal nädalal Eestis, Soomes ja Rootsis.

Tutvun digiajarännaku ja õppematerjalidega

Jalus