Otsi
 

Audentese kooli loodusteaduslikud õppeprogrammid

Audentese koolis on pikk traditsioon keskkonnahariduse edendamisel. Rakendame õuesõpet, loodusretki ja seminare igapäevase koolitöö osana. Õppeprogramme planeerime nii põhikoolile (erakool) kui ka gümnaasiumile (spordiklassid). Otsime võimalusi osaleda õppekavakohastel keskkonnahariduslikel programmidel väljaspool kooli eesmärgil kujundada õpilaste keskkonnateadlikke tarbimisharjumusi, õpetada looduse tundmist ja avardada õpilaste keskkonnaalast silmaringi.

Programmide läbimine toetab kooli õppetööd, tegevused on otseselt seotud ainekavade sisuga ja aitavad saavutada keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid pädevusi. Õppeprogrammidel osalemise ja transpordikulude katteks oleme saanud tuge KIK-ilt, poole kuludest kannab kool.

2017/2018. õppeaastal osalevad õpilased alljärgnevatel KIK-i poolt toetatavatel loodusteaduslikel õppeprogrammidel.

Klass Koht Programm Aeg
5.a, 5,b Jääaja keskus Eestimaa looduse lugu 21. märts
6.a, 6.b RMK Sagadi looduskool Mets kui kooslus 11. september
7.a, 7.b RMK Oandu looduskeskus Lahemaa  rannamaa 5. oktoober
8.a Aegna looduskeskus Kotkana Aegnal 12. september
9.a, 9.b TÜ Loodusmuuseum Elu areng Maal 30. november
10.c, 10.d RMK Soomaa looduskeskus Soomaa sood 3. oktoober
11.c, 11.d RMK Sagadi looduskool Fotosüntees ja hingamine 3. mai
12.c, 12.d RMK Aegviidu looduskeskus Soode salapära 10. oktoober

 

Jalus