Audentese kooli loodusteaduslikud õppeprogrammid

Audentese koolis on pikk traditsioon keskkonnahariduse edendamisel. Rakendame õuesõpet, loodusretki ja seminare igapäevase koolitöö osana. Õppeprogramme planeerime nii põhikoolile (erakool) kui ka gümnaasiumile (spordiklassid). Otsime võimalusi osaleda õppekavakohastel keskkonnahariduslikel programmidel väljaspool kooli eesmärgil kujundada õpilaste keskkonnateadlikke tarbimisharjumusi, õpetada looduse tundmist ja avardada õpilaste keskkonnaalast silmaringi.

Programmide läbimine toetab kooli õppetööd, tegevused on otseselt seotud ainekavade sisuga ja aitavad saavutada keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid pädevusi. Õppeprogrammidel osalemise ja transpordikulude katteks oleme saanud tuge KIK-ilt, poole kuludest kannab kool.

2016/2017. õppeaastal osalevad õpilased alljärgnevatel KIK-i poolt toetatavatel loodusteaduslikel õppeprogrammidel.

Klass Koht Programm Aeg
6.a, 6.b ja 7.a RMK Sagadi looduskool Mets kui kooslus Oktoober 2016
8.a, 8.b Aegna looduskeskus Kotkana Aegnal September 2016
8.a, 8.b Aegviidu (koos vee-elustikuga) Tuli metsas! Mai 2017
9.a, 9.b TÜ Loodusmuuseum Elu areng Maal November 2016
11.c, 11.d TÜ Loodusmuuseum Elu areng Maal Aprill 2017
12.c, 12.d RMK Sagadi looduskool Fotosüntees ja hingamine Oktoober 2016

Audentese erakool

Tondi 84/3, 11316 Tallinn
Telefon 699 6501 (1.–4. klass)

Tondi 84/1, 11316 Tallinn
Telefon 699 6591 (5.–9. klass)
erakool@audentes.ee

Büroo on avatud
E–N 8.30–17.00, R 8.30–15.00

Erakooli töötajad
Facebook

Jalus