Otsi
 

Audentese kooli loodusteaduslikud õppeprogrammid

Audentese koolis on pikk traditsioon keskkonnahariduse edendamisel. Rakendame õuesõpet, loodusretki ja seminare igapäevase koolitöö osana. Õppeprogramme planeerime nii põhikoolile (erakool) kui ka gümnaasiumile (spordiklassid). Otsime võimalusi osaleda õppekavakohastel keskkonnahariduslikel programmidel väljaspool kooli eesmärgil kujundada õpilaste keskkonnateadlikke tarbimisharjumusi, õpetada looduse tundmist ja avardada õpilaste keskkonnaalast silmaringi.

Programmide läbimine toetab kooli õppetööd, tegevused on otseselt seotud ainekavade sisuga ja aitavad saavutada keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid pädevusi. Õppeprogrammidel osalemise ja transpordikulude katteks oleme saanud tuge KIK-ilt.

2018/2019. õppeaastal osalevad õpilased alljärgnevatel KIK-i poolt toetatavatel loodusteaduslikel õppeprogrammidel.

Klass Koht Programm Aeg
5.a, 5.b, 5.c Jääaja keskus

Eestimaa looduse lugu

Jääaeg- Maa arengu lahutamatu osa

21. september
6.a, 6.b RMK Oandu looduskeskus Lahemaa- rannamaa 17. oktoober
7.a, 7.b Matsalu rahvuspark Jäljed merel 12. oktoober
8.a, 8.b Silma õpikoda Kalade bioloogia 12. september
9.a, 9.b Muraste looduskool Mereprogramm 12.september
10.c, 10.d Meremuuseumi lennusadam Kiirteed ookeanis 16. oktoober
11.c, 11.d RMK Nõva külastuskekus Elu Läänemere ääres 2.oktoober
12.c, 12.d Tallinna loomaaed Liigikaitse 3. oktoober

 

Jalus