fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini.
Otsi
 

Audentese kooli loodusteaduslikud õppeprogrammid

Audentese koolis on pikk traditsioon keskkonnahariduse edendamisel. Rakendame õuesõpet, loodusretki ja seminare igapäevase koolitöö osana. Õppeprogramme planeerime nii põhikoolile (erakool) kui ka gümnaasiumile (spordiklassid). Otsime võimalusi osaleda õppekavakohastel keskkonnahariduslikel programmidel väljaspool kooli eesmärgil kujundada õpilaste keskkonnateadlikke tarbimisharjumusi, õpetada looduse tundmist ja avardada õpilaste keskkonnaalast silmaringi.

Programmide läbimine toetab kooli õppetööd, tegevused on otseselt seotud ainekavade sisuga ja aitavad saavutada keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid pädevusi. Õppeprogrammidel osalemise ja transpordikulude katteks oleme saanud tuge KIK-ilt.

2020/2021. õppeaastal osalevad õpilased alljärgnevatel KIK-i poolt toetatavatel loodusteaduslikel õppeprogrammidel.

Klass Koht Programm Aeg
5.a, 5.b Jääaja keskus Jääaeg – Maa arengu lahutamatu osa 9. september
6.a, 6.b RMK Sagadi looduskool Mets kui kooslus 9. september
7.a, 7.b

RMK Oandu külastuskeskus

Tallinna loomaaed

Metsa eluring

Roomajad

9. september

28. oktoober

8.a, 8.b

RMK Nõva külastuskeskus

Eesti Loodusmuuseum

Kes on metsa hea peremees

Seened ja samblikud

9. september

21. ja 23. september

9.a, 9.b

RMK Aegviidu külastuskeskus

Tervishoiumuuseum

Soode salapära

Toidu tulevik

9. september

29. oktoober

 

Jalus