fbpx
Otsi
 

Audentese kooli loodusteaduslikud õppeprogrammid

Audentese koolis on pikk traditsioon keskkonnahariduse edendamisel. Rakendame õuesõpet, loodusretki ja seminare igapäevase koolitöö osana. Õppeprogramme planeerime nii põhikoolile (erakool) kui ka gümnaasiumile (spordiklassid). Otsime võimalusi osaleda õppekavakohastel keskkonnahariduslikel programmidel väljaspool kooli eesmärgil kujundada õpilaste keskkonnateadlikke tarbimisharjumusi, õpetada looduse tundmist ja avardada õpilaste keskkonnaalast silmaringi.

Programmide läbimine toetab kooli õppetööd, tegevused on otseselt seotud ainekavade sisuga ja aitavad saavutada keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid pädevusi. Õppeprogrammidel osalemise ja transpordikulude katteks oleme saanud tuge KIK-ilt.

2019/2020. õppeaastal osalevad õpilased alljärgnevatel KIK-i poolt toetatavatel loodusteaduslikel õppeprogrammidel.

Klass Koht Programm Aeg
5.a, 5.b RMK Oandu looduskeskus Lahemaa- rannamaa 12. september
6.a, 6.b, 6.c Emajõe Lodjaselts Kuidas elad, Emajõgi? 12. september
7.a, 7.b Matsalu rahvuspark Kured lähevad, kurjad ilmad 12. september
8.a, 8.b Saunja loodushariduskeskus Vee- selgrootud 12. september
9.a, 9.b RMK Aegviidu/ Simisalu Räätsaga rappa 12. september
9.c RMK Aegviidu/ Simisalu Soode salapära 12. september

 

Jalus