fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Audentese kooli loodusteaduslikud õppeprogrammid

Audentese koolis on pikk traditsioon keskkonnahariduse edendamisel. Rakendame õuesõpet, loodusretki ja seminare igapäevase koolitöö osana. Õppeprogramme planeerime nii põhikoolile (erakool) kui ka gümnaasiumile (spordiklassid). Otsime võimalusi osaleda õppekavakohastel keskkonnahariduslikel programmidel väljaspool kooli eesmärgil kujundada õpilaste keskkonnateadlikke tarbimisharjumusi, õpetada looduse tundmist ja avardada õpilaste keskkonnaalast silmaringi.

Programmide läbimine toetab kooli õppetööd, tegevused on otseselt seotud ainekavade sisuga ja aitavad saavutada keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid pädevusi. Õppeprogrammidel osalemise ja transpordikulude katteks oleme saanud tuge KIK-ilt.

2021/2022. õppeaastal osalevad õpilased alljärgnevatel KIK-i poolt toetatavatel loodusteaduslikel õppeprogrammidel.

Klass Koht Programm Aeg
5.a, 5.b, 5.c Jääaja keskus

Jääaeg – Maa arengu lahutamatu osa

Eestimaa looduse lugu

8. september
6.a, 6.b RMK Sagadi looduskool Mets kui kooslus 8. september
7.a, 7.b RMK Nõva külastuskeskus Kes on metsa hea peremees 8. september
8.a, 8.b Silma Õpikoda Selgrootud ja nende kohastumused 8. september
9.a, 9.b RMK Aegviidu külastuskeskus Nuputamist nii metsas kui majas 8. september

 

Jalus