fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Klassijuhataja – õppe- ja kasvatusprotsessi juht/ nõustaja

Sügisest alustavad tööd motiveeritumad ja pädevamad õpetajad

Alates 2018. aasta jaanuarikuust on Audentese õpetajad saanud regulaarselt erinevaid koolitusi, seda Innove abiga rahastatud projekti „Klassijuhataja – õppe- ja kasvatusprotsessi juht/ nõustaja“ raames. Viimane koolituspäev leiab aset 23. augustil.

Kaheksa pika koolituspäeva jooksul said praegused ja tulevased klassijuhatajad ning tugimeeskonna liikmed pädevusi, mida läheb vaja nende igapäevatöös. Projekt koosnes neljast erinevast koolitusest, mis moodustasid kokku kaheksa pikka koolituspäeva. Nendest enamus langes vaheaegade perioodile ning viimane, kaheksas koolituspäev leiab aset enne uue kooliaasta algust.

Miks on see projekt kasulik kogu Audentese perele, eelkõige just õpilastele?
„Teadliku õpetaja seminar’i“ 4 koolituspäeva jooksul omandasid õpetajad psühholoogiadoktorandi ja koolitaja Kaia Kösteri käe alla vajalikke oskusi emotsionaalsete olukordadega toimetulekuks, eelkõige iseenda stressiga toime tulema. Paranes kindlasti iga õpetaja teadlikus oma õpetamistegevustest.
Võime kindlad olla, et kõik koolitusel osalenud 24 Audentese töötajat oskavad nüüd paremini õpetada teadlikkuse olulisust, teadlikku õppimist ja käitumist ka oma õpilastele.

Üks lemmikoolitusi oli paljudele „Vaikuseminutite baaskoolitus“. See koosnes kahest intensiivsest ja väga praktilisest koolituspäevast, samuti Kaia Kösteri juhendamisel. Õpetajad omandasid Eestis juba päris populaarseks saanud ja laialt levima hakanud praktilised täistähelepanu ja meelerahu saavutamise oskused. Vaikuseminutite harjutusi rakendasid koolituse läbinud õpetajad juba kevadel aktiivselt õppetöös ning sellega jätkatakse ka uuel õppeaastal. Ikka selleks, et lastel koolis toredam ja stressivabam käia oleks. Kuna koolitaja oli Audentese õpetajate innukusest motiveeritud, valiti meie kool Vaikuseminutite harjutuste 8.–9. klasside õppeprogrammi ja mõju-uuringusse. Uuringu viivad läbi Vaikuseminutite Psience OÜ koostöös Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooliga.

Moreno Keskuse psühholoogi, psühhodraama terapeudi, koolitaja ja superviisori Tuuli Vellama koolitusel Grupiprotsesside juhtimine“ õpiti aga seda, kuidas paremini suuta suunata protsesse klassis ja grupis õppimist ning kujundada klassis positiivsemat mikrokliimat. Õpetajad said praktilist nõu, kuidas lahendada klassis ettetulevaid probleeme ning loodetavasti oskavad nad paremini analüüsida enda rolli õpetajana koostöös õpilaste, kolleegide ja lapsevanematega.

Väga praktiline ja vajalik koolituspäev oli veel projekti kirjutatud „Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaartide (ehk ÕIK) koostamise ja täitmise koolitus“. Läbiviijaks eripedagoog, oma valdkonna tõeline professionaal Ana Kontor. Koolitus toimus kevadvaheajal Tartus.

Kuigi kõik Audentese õpetajad ja tugimeeskonna liikmed käivad regulaarselt ennast täiendamas oma valdkonda puudutavatel erialastel koolitustel, siis antud projekti jooksul saadud oskusi jagati lisaks koolipsühholoogide poolt läbiviidud kovisioonidel. Just tänu projektile „Klassijuhataja – õppe -ja kasvatusprotsessi juht/nõustaja“ hakkas toimima klassijuhatajate õppetooli ning kogu projekt andis hoo sisse õpetajate loovusele ja innule. Võime kindlalt väita, et sügisest alustavad Audenteses uut õppeaastat veelgi professionaalsemad, motiveeritumad, rahulikumad ja loovamad õpetajad ja tugisüsteemi töötajad.

Projekt sai rahastust SA Innove meetmest „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“, „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“.

 

Jalus