Õpirakenduste konkurss „Teeme ise õppimise huvitavamaks!“

Digitehnoloogia kasutamine on osa meie argipäevast. See kuulub iseenesestmõistetavalt nii vaba aja, õppimise kui ka õpetamise juurde.

Selleks, et õppimine oleks põnev, kutsume kõiki Audentese õpilasi ja õpetajaid osalema nutikate digiõppe rakenduste (mängud, videod, ristsõnad, sõnasegadikud, pusled, viktoriinid jms) loomise konkursil.

Eesmärk Luua nutikaid rakendusi, mis teevad õppimise huvitavamaks ja tänapäevaseks.
Sihtrühm Audentese kooli 1.–12. klassi õpilased ning Audentese kooli õpetajad ja töötajad.
Hindamine

Laekunud töid hinnatakse kooliastmete kaupa: 1.–3. klass, 4.–6. klass, 7.–9. klass ja 10.–12. klass.

Töid hindab viieliikmeline žürii koosseisus Ahto Orav, Priit Ilver, Külli Natka, Karin Pae ja Eve Liis.

Tähtaeg Töö tuleb edastada e-posti aadressile haridustehnoloog@audentes.ee või tuua kooli büroosse hiljemalt 6. veebruaril 2017.
Auhinnad Parimad saavad auhinnaks nutiseadme ja tublimaid ootab töötuba Mektorys.
Tulemuste teatamine Võitjad kuulutatakse välja vabariigi aastapäeva aktusel.

Soovituslikud sammud õpirakenduse loomiseks

 1. Mõtle, millisest huvitavast õpirakendusest tunned puudust.
 2. Mõtle täpselt läbi, mida rakendus kasutajale peaks õpetama.
 3. Otsi sobiv veebikeskkond, mis pakub rakenduse loomise võimalust.
 4. Tutvu rakenduse loomise juhendiga.
 5. Loo ülesanded ja õpijuhend.
 6. Kontrolli, kas rakendus vastab hindamiskriteeriumidele.
 7. Viimistle rakenduse tehnilist, keelelist ja kujunduslikku teostust.
 8. Näita oma tööd sõbrale, sest tal võib olla häid ideid rakenduse parendamiseks.

Vormistusnõuded

 1. Loo hindamiskriteeriumidele vastav õpirakendus.
 2. Koosta A4-suuruses plakat, kus on info selle kohta, kellele on õpirakendus suunatud ning kus ja kuidas seda saab kasutada.
 3. Lisa plakatile QR-kood, mis viib otse rakendust kasutama.
 4. Märgi tööle oma nimi ja klass.
 5. Kui õpirakendus on keerukas, siis lisa kasutusjuhend.

Esitades rakenduse konkursile, annad koolile nõusoleku seda rakendust õppetöös tasuta kasutada.

Kontaktid

Eve Liis
haridustehnoloog ja informaatikaõpetaja
eve.liis@audentes.ee

Ülle Hanni
arvutiõpetaja
ulle.hanni@audentes.ee

Külli Natka
põhikooli õppejuht
kylli.natka@audentes.ee

 

Jalus