fbpx
Otsi
 

Hindamiskriteeriumid

Hindamiskriteeriumid

2 punkti 1 punkt 0 punkti
SISU
Teema terviklik käsitlus Teemat on käsitletud terviklikult. Teema käsitluses on üksikuid puudusi. Teema käsitluses on palju puudusi.
Kasutatavus

Rakendust saab hästi kasutada mingi konkreetse aine ja teema õppimisel. Annab 4 punkti.

 

Rakenduse seos õpitava teemaga on ebaselge või ei saa teised õpilased ja/või õpetajad seda rakendust hästi kasutada.
Annab 2 punkti.
Rakendust ei saa õppimiseks kasutada.
Õpijuhend Materjal sisaldab õpijuhendit, kus on kirjas ka teema, õppeaine ja sihtrühm. Õpijuhendis on puudujääke. Õpijuhend puudub või on liiga üldsõnaline.
Faktiline õigsus Rakendus ei sisalda faktivigu. Rakendus sisaldab üksikuid faktivigu. Rakendus sisaldab rohkelt faktivigu.
Motiveerivus, eakohasus, uudsus, õpioskuste arendamine Rakendus motiveerib õpilasi ja on eakohane. Õppematerjal toetab õppija õpioskuste arendamist. Rakendusel on üksikuid puudusi. Rakendus ei ole eakohane, ei motiveeri õppima ega toeta õpioskuste arendamist.
TEOSTUS
Materjali maht, vorming ja ühilduvus     Rakendus on optimaalse mahuga ning seda saab kasutada eri veebilehitsejate ja platvormidega. Materjal avaneb kiiresti.
Kui kasutamine eeldab eritarkvara, siis on lisatud juhend selle leidmiseks ja kasutamiseks.
Rakendust ei saa kasutada eri veebilehitsejate ja platvormidega. Rakendus on kas liiga pealiskaudne või liiga mahukas.
Keeleline korrektsus
Materjal on keeleliselt korrektne. Materjalis on üksikuid keelevigu. Materjalis on palju keelevigu.
Kujundus Rakendus on kujundatud ühtses stiilis. Tausta- ja tekstivärv on kooskõlas, tekst eristub taustast hästi. Kujundus ei ole ühtlane. Kujundus on juhuslik.
Tehniline teostus Rakenduses ei ole tehnilisi vigu ega mittetöötavaid linke, kõik materjalid avanevad. Rakenduses on üksikuid vigu. Materjal ei avane ja lingid ei tööta.
AUTORLUS
Autoriõigused Materjali loomisel on arvestatud autoriõigustega: töös kasutatud teiste autorite materjalile (pilt, heli jms) on viidatud. Mõni viide teiste autorite materjalile puudub. Puuduvad viited teiste autorite materjalile.
NB! Autoriõiguste rikkumise korral ei kvalifitseeru töö konkursile.
ERAKORDSUS, ERILINE PÕHJALIKKUS, UUDSUS VM
Lisapunktid Hindaja lisab 3 punkti. Hindaja lisab 2 punkti. Hindaja lisab 1 punkti.

 

Jalus