Otsi
 

Õpiürituste sari

Õpiürituste sari pakub lapsevanematele ja töötajatele koolitusi, et kujundada ühine arusaam lapse toetamisest. Sari koosneb temaatilistest kohtumistest eri valdkondade spetsialistidega. Kohtumised toimuvad kooli aulas kaks-kolm korda aastas.

Lapsevanemate hulgas korraldatud küsitlusest selgus, et enim huvitavad vanemaid need koolitused, mis puudutavad lapse enesehinnangu kujundamist, teismeealise ajaplaneerimist, enesekehtestamist, piiride seadmist, stressi, meelerahu ja eneseabivõtteid.

Siit lehelt leiate kõigi toimunud koolituste materjalid.

Aeg Teema Esineja Materjalid
12.09.2019 „Lapsevanemaks olemine“ Ene Raudla

Vaatan loengut

Vaatan loengu materjali

04.12.2018 „Kuidas kasutada erinevates olukordades sobivaid suhtlusvõtteid?“ Auli Andersalu-Targo

Vaatan loengut

Vaatan loengu materjali

20.09.2018 „Õppima õppimine“ Grete Arro Vaatan loengut
06.03.2018 „Vanemlus digiajastul“ Kätlin Konstabel Vaatan loengut
 26.09.2017 „Piiride seadmine“ Tiit Kõnnusaar

Vaatan loengut

Vaatan loengu materjali

 25.05.2017 „Kuulamisoskus – kõige tähtsam suhtlemisoskus“ Meelike Saarna Vaatan loengut
 13.09.2016 „Kuidas saab lapsevanem oma last kooliteel toetada“ Godi Keller Vaatan loengu materjali

 

 

Kontaktid

Külli Natka
põhikooli õppejuht
Telefon 699 6502
kylli.natka@audentes.ee

Jalus