fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

2018/2019. õppeaasta tegevused

Tegevused 2018/2019. õppeaastal, mis kattusid UNESCO ühendkoolide eesmärkidega

Kestliku arengu eesmärk nr 3: Tervis ja heaolu

07.04 Tervisepäeva eesmärkidega kattuv Südamekuu:

15.10 Kätepesupäeva ja 07.04 Tervisepäeva eesmärkidega kattuv:

10.10 Vaimse tervise päeva eesmärkidega kattuv:

Kestliku arengu eesmärk nr 6: Puhas vesi ja sanitaaria

Kestliku arengu eesmärk nr 8: Tööhõive ja majanduskasv

Kestliku arengu eesmärk nr 10: Ebavõrdsuse vähendamine:

Kestliku arengu eesmärk nr 12: Säästev tootmine ja tarbimine:

Kestliku arengu eesmärk nr 14: Maa ökosüsteemid, Läänemere projekt

  • Rannikuvaatlus: 7. klassid vaatlesid õppekäigul lindude rännet (okt 2018)
  • Samblikuvaatlus (Õhu kvaliteedi programm) 8. klassid (dets 2018)
  • Projekt 5.-12. klassidele “Audentes õpib meretarkusi”, erinevad Läänemerega seotud õppeprogrammid looduskeskustes terve õppeaasta jooksul

Kestliku arengu eesmärk nr 16: Rahumeelsed ja kaasavad institutsioonid

10 Eakatepäeva eesmärkidega kattuv:

 

Jalus