fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini.
Otsi
 

2018/2019. õppeaasta tegevused

Tegevused 2018/2019. õppeaastal, mis kattusid UNESCO ühendkoolide eesmärkidega

Kestliku arengu eesmärk nr 3: Tervis ja heaolu

07.04 Tervisepäeva eesmärkidega kattuv Südamekuu:

15.10 Kätepesupäeva ja 07.04 Tervisepäeva eesmärkidega kattuv:

10.10 Vaimse tervise päeva eesmärkidega kattuv:

Kestliku arengu eesmärk nr 6: Puhas vesi ja sanitaaria

Kestliku arengu eesmärk nr 8: Tööhõive ja majanduskasv

Kestliku arengu eesmärk nr 10: Ebavõrdsuse vähendamine:

Kestliku arengu eesmärk nr 12: Säästev tootmine ja tarbimine:

Kestliku arengu eesmärk nr 14: Maa ökosüsteemid, Läänemere projekt

  • Rannikuvaatlus: 7. klassid vaatlesid õppekäigul lindude rännet (okt 2018)
  • Samblikuvaatlus (Õhu kvaliteedi programm) 8. klassid (dets 2018)
  • Projekt 5.-12. klassidele “Audentes õpib meretarkusi”, erinevad Läänemerega seotud õppeprogrammid looduskeskustes terve õppeaasta jooksul

Kestliku arengu eesmärk nr 16: Rahumeelsed ja kaasavad institutsioonid

10 Eakatepäeva eesmärkidega kattuv:

 

Jalus