fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

VEPA_logo_2017VEPA käitumisoskuste mäng

Tervise Arengu Instituut rakendab Eesti koolides VEPA (lühend väljendist „veel paremaks“) käitumisoskuste mängu, mis aitab õpetajal tulla klassi kui tervikuga toime, ilma et ta peaks igale korrarikkumisele eraldi reageerima.

VEPA-mäng koosneb elementidest ja märguannetest, mille kasutamine õpetab lapsi paremini oma käitumist valitsema. Eesmärk on luua klassis positiivne ja õppimist toetav õhkkond ning tunnustada õpilaste head käitumist. Mängu korraldatakse esimesest klassist alates, et ühtlustada koolivalmiduse taset, aidata õpilastel kooliga kohaneda ja reegleid järgida.

VEPA-mäng

  • ennetab õppeedukuse langust ja õpilaste sobimatut käitumist;
  • vähendab aega, mis kulub ühelt tegevuselt teisele üleminekul;
  • suurendab õppimisele jäävat aega koolipäevas 60–90 minuti võrra.

Käitumisoskuste mängu on põhjalikult analüüsitud ja usaldusväärsed teadusuuringud on seda tunnustanud.

VEPAt mängitakse mitu korda päevas eri koolitegevustes, näiteks

  • ainetunnis,
  • raamatukogus,
  • vahetunnis,
  • ekskursioonil,
  • sööklas.

Tänu meeskonnatööle, õpilaste kaasamisele, üksteise tunnustamisele ja järjepidevale positiivse esiletõstmisele on lapsel koolis käia meeldivam ning ta on õppimises edukam. Areneb lapse enesejuhtimise oskus, tänu millele suudab ta oma käitumist ja emotsioone jälgida, hinnata ning valitseda.

VEPA mängimiseks jaotatakse klass võistkondadesse, mille nimed kirjutatakse tahvlile. Koos õpilastega arutatakse, mis on algava tegevuse spleemid. Väljamõeldud sõna „spleem“ tähistab ebasoovitavat käitumist, mille vähendamiseks õpetaja ja õpilased koostööd teevad.

Mängu algusest ja lõpust annab märku suupill. Kui õpilane spleemib, teeb õpetaja õpilase võistkonna nime alla märke ning ütleb neutraalse hääletooniga, mis võistkonnas ta spleemi tähele pani.

Võidavad võistkonnad, kes saavad tahvlile vähem kui neli märget. Võitjaid premeeritakse lühiajalise mängulise ja lõbusa tegevusega, mis loositakse nn memme vigurite hulgast ning milles osalevad kõigi võitjameeskondade liikmed. See tegevus kestab ettenähtud aja, mille lõpust annab märku taimer või suupill.

Õpilaste tähelepanu saamiseks kasutatakse VEPA-vaikust (käemärgid ja suupill) ja sealjuures pööratakse rohkem tähelepanu meeskonnale tervikuna, mitte ei reageerita individuaalsetele rikkumistele. Mängu võib mängida ka salaja, sellest õpilasi enne teavitamata. Lisaks saab tunde põnevamaks teha taimeri järgi võisteldes ning positiivsust toovad tunnustusmärkmed ehk kiidud täiskasvanutelt lastele ja lastelt lastele.

Audentese erakool liitus VEPA-programmiga 2015/2016. õppeaasta alguses. Nii õpetajad kui ka õpilased on VEPA-mängust vaimustunud ja tunnevad sellest suurt rõõmu. Tihedalt hoitakse sidet ka Tervise Arengu Instituudiga, mille mentorid käivad tunde vaatlemas, teevad klassis toimuva kohta kokkuvõtteid ja annavad tagasisidet.

Kõikide osaliste tagasiside on olnud väga hea. Seda kinnitab asjaolu, et Audentese 1.b klassi käidi 2016. aasta maikuu lõpus pildistamas ja neid fotosid kasutatakse VEPA-programmi tutvustavate materjalide loomisel. Kuna oleme saanud tõendust, et programm toetab õppetegevust ja aitab lastel tööle keskenduda, alustame VEPA-programmiga alates 1. klassist edaspidi igal aastal.

 

Jalus