fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Viiuliõpe

Viiuliõppe eesmärk on arendada algajate muusikahuviliste musikaalsust ja rütmitunnet ning anda noodiõpetuse ja viiuliõppe algteadmisi. Edasijõudnute programm koostatakse vastavalt lapse eelnevatele oskustele ja individuaalsetele võimetele.

Sihtrühm 5-aastased ja vanemad
Õpilaste arv 1 õpilane
Kursuse maht 1 kord nädalas
Toimumise aeg kokkuleppel õpetajaga
Toimumise koht väikese koolimaja klaveriklass
Õpetaja Leevi Rosin
Kuutasu* vastavalt õppevormile

Viiuliõpinguid alustades peaks lapsel olema kodus viiul või võimalus mujal harjutamas käia, et kinnistada tunnis käsitletud materjali ja tagada võimalus iseseisvalt harjutada.

Viiuliõppe kuutasu

  Individuaalõpe
30 minutit 85 €
45 minutit 127 €
60 minutit 154 €

Viiuliõppes on eelisjärjekorras õpilased, kes jätkavad eelmisel või eelmistel aastatel alustatud pilliõpingut.

*Huviringi kuutasu arvestame kalendrikuusse jäävate õppenädalate põhjal. Kuutasuks märgitud summa on tasu nelja õppenädala eest. Kui kalendrikuusse jääb näiteks kolm või viis õppenädalat, siis arvestame tasu vastavalt kas vähem või rohkem.

Tasumine toimub arve alusel iga kuu viiendaks päevaks. Üksikute puudutud tundide eest tagasiarvestust ei tehta.

Jalus