Otsi
 

Põhikooli matemaatika kordamise kursus koos e-toega

Kursusel kordavad 9. klassi õpilased põhikooli matemaatikat, et valmistuda

  • gümnaasiumi sisseastumiskatseteks ja
  • põhikooli lõpueksamiks.

Kursus ei ole mõeldud järeleaitamiseks.

Õppetöö jaguneb kahte ossa.

Sisu Toimumisaeg Ühe kokkusaamise kestus
1. Ettevalmistus gümnaasiumi sisseastumiskatseteks Kordame üle põhikooli matemaatika teemad. Õpilane saab teha lühikese proovikatse.

9. jaanuar – 13. märts 2019

kolmapäeviti kell 17.30–19.45

3 × 45 min
2. Kordamine matemaatika lõpueksamiks Keskendume eksamiteemadele ja -ülesannetele. Kursus lõpeb proovieksamiga.

20. märts – 22. mai 2019

kolmapäeviti kell 17.30–19.00

2 × 45 min

Kursusel kordab õpilane alljärgnevaid teemasid.

Põhiteemad Alateemad
1. Tehted ratsionaalarvudega
2. Lineaar- ja ruutvõrrandid
3. Võrrandisüsteemid
4. Tekstülesanded
5. Avaldiste lihtsustamine
6. Funktsioonid
7. Planimeetria • Thalese teoreem
• Kolmnurga ja trapetsi kesklõik
• Mediaanid
• Kiirteteoreem
• Kolmnurkade ja hulknurkade sarnasus
• Hulknurgad
• Seosed täisnurkses kolmnurgas, Pythagorase teoreem
• Ring
• Piirde- ja kesknurk
• Lähis- ja põiknurgad
8. Stereomeetria • Prisma
• Püramiid
• Silinder
• Koonus
• Kera

Rakendame kursusel e-tuge: kogu õppematerjal on kuni põhikooli lõpueksamini Moodle’i keskkonnas asuval kursuse lehel kättesaadav. Kui õpilane ei saa mõnes tunnis osaleda, siis leiab ta sealt lehelt ülesanded ja võib neid sobival ajal iseseisvalt lahendada. Samuti on kursuse lehel olemas vastused, mille järgi saab tulemusi kontrollida.

Kasutame tundides ka tahvelarvuteid ja teeme kontrollteste.

Kursuse maht 45 õppetundi (üks õppetund 45 min)
Õpetajad Evelin Reila, Triin Meritam
Hind 200 €

Kursuse avame juhul, kui sinna on registreerunud vähemalt 20 õpilast.

Registreerin lapse matemaatika kordamise kursusele

Kontaktid

Triin Meritam
matemaatikaõpetaja
triin.meritam@audentes.ee

Jalus