fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Karjäärinõustamine

Karjäärinõustamine

Karjäär on elukestev haridus- ja tööalane areng, mis võiks olla kooskõlas kõigi inimese elurollidega. Seega on karjäär midagi laiemat kui ainult elukutse valik või uue töökoha leidmine, aga samas on need sammud karjääri planeerimise tähtsad osad.

Karjäärinõustamisele on oodatud abituriendid ja ka nooremad õpilased, samuti täiskasvanud. Igaüks on oma karjääriteel eri etapis ja vajab seega erinevat toetust.

Nõustamisele tasub pöörduda näiteks juhul, kui inimene soovib

  • selgusele jõuda oma huvides ja soovides ning püstitada endale eesmärke;
  • rohkem infot õppimis- ja töötamisvõimaluste kohta;
  • abi CV või motivatsioonikirja koostamisel;
  • tuge eriala valimisel või muude suuremate karjääriga seotud muudatuste ja otsuste tegemisel;
  • naasta tagasi tööellu peale lapsehoolduspuhkust.

Kuidas karjäärinõustamine toimub?
Karjäärinõustamine toimub enamasti individuaalse vestluse vormis, mille tulemusena leitakse lahendus konkreetsele karjääri planeerimisega seotud probleemile. Kohtumisel kasutab nõustaja mitmesuguseid toetavaid meetodeid, ülesandeid ja teste.
Mõnikord piisab ühekordsest nõustamisest, kuid enamasti mahub nõustamisprotsessi kolm kuni viis kohtumist.

Kelle poole pöörduda?
Karjäärinõustamisega tegeleb Kaisa Linnamägi.

Jalus