fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Pereteraapia

Pereteraapia

Süsteemses pereteraapias aitab terapeut tervel perel tegeleda kergemate või raskemate suhteprobleemidega. Fookuses on pereliikmete omavaheline suhtlemine, suhete kvaliteet ja perekonna arengukriisid. Teraapia tulemusena paraneb perekonna toimetulek, suureneb üksteise mõistmine, kasvab emotsionaalse toetuse jagamine ning kaovad või vähenevad mitmesugused psühhosomaatilised probleemid.

Perekond võib inimesele olla nii suureks toetajaks kui ka mittemõistmisest tuleneva stressi ja valu allikaks. Seega on pereteraapiast abi alati, kui eesmärk on suurendada peresisest toetust. Pereteraapias saab käsitleda igat probleemi, mis mõjutab pereliikmete omavahelisi suhteid.

Õigeaegne sekkumine ei lase pereliikmete käitumises tekkida soovimatuid kõrvalekaldeid ning aitab leida probleemile kiire ja efektiivse lahenduse. Pereteraapia sobib abistava meetodina nii kriisisituatsioonis kui ka pikema aja jooksul väljakujunenud probleemi lahendamisel. Samuti on meetod kasulik ennetava eesmärgiga, et vältida pereliikmete käitumisprobleeme või psüühilise tervise halvenemist.

Pereteraapia võimaldab pereliikmetel väljendada oma raskeid tundeid turvalises keskkonnas, õppida tundma teiste pereliikmete kogemusi ja arusaamasid, saada teadlikuks teiste vajadustest, leida peresiseseid ressursse ning seeläbi muuta oma suhteid ja elu tervikuna.

Kuidas pereteraapia toimub?
Pereteraapia toimub valdavalt vestlusena, kus kõik pereliikmed saavad ennast avameelselt väljendada ja kus neid ka ära kuulatakse. Terapeut kasutab mitmesuguseid tehnikaid, et muuta pere suhtlusmustreid, probleemikäsitust ja rollijaotust.

Seansid võivad toimuda nii kord nädalas kui ka kord paari kuu tagant, täpne sagedus oleneb probleemi eripärast ja kriitilisusest.

Pereteraapias võiksid osaleda kõik peres koos elavad või probleemiga seotud inimesed.

Kelle poole pöörduda?
Pereteraapiaga tegelevad

Jalus