fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Spordipsühholoogiline nõustamine

Spordipsühholoogiline nõustamine

Spordipsühholoog toetab sportlase terviklikku ja pikaajalist arengut nii spordis kui ka väljaspool seda. Koostöös psühholoogiga keskendub sportlane vaimsete oskuste arendamisele, et parendada nii enda sooritust kui ka heaolu.

Olulisel kohal on seejuures keskkond, mille loovad sportlast iga päev ümbritsevad inimesed. Seetõttu teeb spordipsühholoog võimaluse korral koostööd ka kooli treenerite, õpetajate ja tugitöötajatega ning sportlase lähedastega.

Spordipsühholoog aitab sportlasel arendada oskusi ja võimeid järgmistes valdkondades:

 • eneseteadlikkus ja -analüüs;
 • enesejuhtimine;
 • ebamugavate olukordade, mõtete ja emotsioonidega toimetulek;
 • keskendumine ning tähelepanu teadlik suunamine ja hoidmine;
 • pühendumine (näiteks eesmärkide seadmine ja väärtuspõhine tegutsemine nii spordis kui ka muudes valdkondades);
 • isikliku elu ja õppetöö probleemide lahendamine;
 • avatud koostöö;
 • soorituse juhtimine;
 • tervikliku heaolu soodustamine;
 • tasakaalu leidmine spordi, kooli ja muude valdkondade vahel;
 • taastumine ja puhkus;
 • sotsiaalsed suhted;
 • arengut toetava treeningu- ja õpikliima kujundamine.

Kuidas spordipsühholoogiline nõustamine toimub?
Spordipsühholoogiga toimuvatel kohtumistel arendab sportlane psühholoogilisi teadmisi ning tegeleb praktiliste arutelude ja harjutustega (teadveloleku ja enesesõbralikkuse praktikad, mõtetega toimetuleku praktikad jne).

Spordipsühholoog järgib oma töös kutse-eetikat: ta tagab usaldusväärse suhte, hoiab nõustatava isikliku info konfidentsiaalsena ning aktsepteerib inimese privaatsust ja individuaalsust.
Spordipsühholoogi poole võivad pöörduda nii õppursportlane, lapsevanem, õpetaja, treener kui ka tugipersonali liige.

Kelle poole pöörduda?
Spordipsühholoogi teenust pakub Kristel Kiens.

Jalus