fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Pikapäevarühm

Pikapäevarühm on mõeldud Audentese erakooli 1.–4. klassi õpilastele ja sobib eelkõige neile, kes osalevad pärast tunde huviringides või treeningutel.

Päevakava
12.20–13.30 – kogunemine ja registreerimine
13.30–14.00 – söömine
14.00–15.00 – õues mängimine (ilmale vastavad riided)
15.00–16.00 – õppimine
16.00–17.00 – ekraaniaeg
17.00–18.00 – kojuminek (reedel kell 16.00–17.00)

Registreerimine
Lapse registreerimine pikapäevarühma toimub lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.

Kodukord

  • Pikapäevarühma tulles ütleb laps õpetajale oma nime ja klassi.
  • Trenni, huviringi, tualetti või puhvetisse minnes teavitab laps sellest õpetajat.
  • Pikapäevarühma päevakavast tuleb kinni pidada.
  • Kaas võtta vahetusriided pikapäevarühmas viibimiseks.
  • Kaasa võtta ilmale vastavad vahetusriided õues viibimiseks.
  • Omal vastutusel võib kaasa võtta oma mänguasju ja mänge.
  • Trennist või huviringist tulles peab laps teatama oma tagasitulekust pikapäevarühma õpetajale.
  • Kooli territooriumilt lahkumine (sh Selveris käimine) või järelvalveta koolimajas või kooli territooriumil viibimine on rangelt keelatud.
  • Pikapäevarühmast koju minnes tuleb teavitada õpetajat.

Juhul kui eelnevalt ei ole kokku lepitud teisiti, tuleb lapsevanem lapsele pikapäevarühma järele. Kui lapsevanem ei saa tulla lapsele järele, palume sellest kirjutada kas lapse päevikusse või helistada pikapäevarühma õpetajale.

Kui lapsevanem ise ei saa tulla lapsele pikapäevarühma järele, palume turvalisuse huvides ka sellest pikapäevarühma õpetajat eelnevalt teavitada.

Maksumus
Pikapäevarühma tasu arvestatakse kas tunnitasu, päevatasu või ringi/trennitasu alusel.

Toitlustus
Pikapäevarühmas viibivatele õpilastele pakutakse lõunasööki kell 13.30–15.00, sooja toidukorra maksumus on 1,90 eurot.

Toitlustamise soovist tuleb teada anda pikapäevarühma avalduse esitamisel. Lapse pikapäevarühmast puudumisel ja toitlustamisest loobumise korral tuleb teatada eelmisel tööpäeval kella 12-ks pikapäevarühma õpetajale. Etteteatamata puudumise korral tagasiarvestust ei tehta.

Arveldamine
Pikapäevarühmas viibimise ja toitlustamise eest tasumine toimub kuu lõpus arve alusel. Arveldusperiood on kuu 26. kuupäevast järgmise kuu 25. kuupäevani.

Kontaktid

Pikapäevarühma õpetaja
Telefon 699 6583, 505 2987
[email protected]

Jalus