fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Pikapäevarühma tasud

Pikapäevarühma tasud 2023/2024. õppeaastal

 Tasu liik Maksumus Kommentaar
Tunnitasu 3 € Tunnitasu arvestust rakendatakse juhul, kui laps viibib rühmas kuni 2 tundi päeva jooksul.
Päevatasu 8 € Päevatasu rakendatakse juhul, kui laps viibib pikapäevarühmas enam kui 2 tundi, ei osale kooli ringides ega treeningutel.
Ringi/trenni tasu 4 € Tasu ei sõltu pikapäeva rühmas viibitud ajast. Ringi/trenni tasu on lastele, kes osalevad samal päeval oma kooli ringitöös (trennis, huviringis). Pikapäevarühma  õpetajad  hoolitsevad selle eest, et lapsed leiaksid oma asjad ja hakkaksid õigel ajal trenni või ringi minema.
Kuutasu 115 € Kuutasu on fikseeritud summa ja see ei sõltu lapse pikapäevarühmas viibitud päevade või tundide arvust. Samuti ei toimu kuutasu tagasiarvestamist kui laps puudub.

Pikapäevarühma tasu ja toiduraha arvestus toimub vanema poolt esitatud avalduse alusel.

Kui laps lahkub pikapäevarühmast oma päeva lõpus või läheb trenni/ringi, siis eelnevalt teatab ta sellest pikapäevarühma õpetajale.

Jalus