fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Koolipsühholoog

Audentese erakool hoolib oma õpilastest ja teeb omalt poolt kõik, et õpilane tunneks ennast koolis hästi. Me toetame oma noorte kujunemist mõtlevateks ja teotahtelisteks inimesteks, kes väärtustavad muu hulgas kõrgelt ka iseenda tundmist ja arendamist.

Koolipsühholoogide töövaldkonda kuuluvad õpilase arengut mõjutavate tegurite hindamine (testimine, vaatlemine, intervjueerimine, hindamistulemuste analüüs, probleemide kontseptualiseerimine), nõustamine, konsulteerimine, koostöö lapsevanemate ja teiste spetsialistidega ning asjakohaste loengute läbiviimine õpilastele.

Koolipsühholoog nõustab õpilasi

  • valikute ja otsuste tegemisel;
  • eneseteadvuse kujunemisel;
  • isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel;
  • suhtlemisoskuste omandamisel;
  • enesehinnangu korrigeerimisel;
  • kriisisituatsioonist väljatulemisel.

Koolipsühholoog osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus ja suunab vajadusel õpilase teiste spetsialistide poole. Ta nõustab lapsevanemaid, selgitades neile noore õppimist ja käitumist mõjutavaid tegureid ning abistab uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel, normaalse isikliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel.

Koolipsühholoog lähtub oma töös kutse-eetikast, tagades usaldusväärse ja isikliku info konfidentsiaalsuse ning aktsepteerib kliendi privaatsust ja individuaalsust.

Psühholoogi juurde võivad pöörduda õpilased, vanemad, õpetajad ja treenerid. Vestluse aja palume eelnevalt psühholoogiga kokku leppida.

Kontaktid

Siiri Uudelt
1.–6. klassi koolipsühholoog

Telefon 699 6576

[email protected]

Väike koolimaja, ruum 116

Vastuvõtuajad
•    E–N 8.00–16.00
•    R 8.00–15.00

 

Elisabeth Vardja-Kangur
7.–9. klassi koolipsühholoog
Telefon 699 6734
Mobiil 526 2736
[email protected]
Suur koolimaja, ruum 422
Vastuvõtuajad
•    E–N 9.00–17.00
•    R 9.00–15.00

Jalus