fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Tugiõpe

Õpilaste erivajaduste märkamisel, nõustamisel ning sobiva õpikeskkonna kujundamisel toetab õpetajaid ja vanemaid tugimeeskond, kuhu kuuluvad:

  • kooli psühholoog(id);
  • õpiabi õpetaja;
  • eripedagoog;
  • HEV-koordinaator.

Tugimeeskonna tööd koordineerib HEV-koordinaator.

Õpiabi õpetaja ja eripedagoog abistavad õpiraskustega lapsi õpiabi- ja tugitundides. Koolipsühholoog nõustab tundeelu ja käitumisprobleemide puhul.

Pakume tasuta ainealast õpiabi ja tasulist tugiõpet. Ühe tugiõppetunni hind on 20 eurot ja selle eest tasumine toimub arve alusel iga kuu 5. kuupäevaks. Arveldusperiood on kuu 26. kuupäevast järgmise kuu 25. kuupäevani.

Kontaktid

Rutt Tambet
eripedagoog
Telefon 699 6599
[email protected]

Signe Sirel
vanema kooliosa (5.–9. klassi) õppejuht, HEV-koordinaator-õppenõustaja (1.–9. klass)
Telefon 699 6502
[email protected]

Jalus