fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini.
Otsi
 

Tublid õpetajad

Meie kooli õpilased võtavad järjepidevalt osa teadmiste ja spordiga seotud viktoriinidest, võistlustest ja olümpiaadidest. Me tunnustame häid tulemusi saavutanud õpilasi ja nende õpetajaid tubli töö eest.

Oleme saavutanud silmapaistvaid tulemusi nii linna, maakonna kui ka riigi tasandil mitmesugustel võistlustel – inglise ja vene keele olümpiaadidel, mälumängudes, paljudel spordialadel jm.

 

2016/2017. õppeaasta

 • APRILL 2017
  15. märtsil toimus käsitöö ja kodunduse olümpiaadi Tallinna piirkonnavoor, kus 8.a klassi õpilane Ella Miina Koger saavutas 4.–5. koha.
  Kiidame Ella Miina käsitöö ja kodunduse õpetajat Anneli Mataloja!

2015/2016. õppeaasta

 • MÄRTS 2016
  Neljapäeval, 3. märtsil toimus Tallinna 21. Koolis vabariiklik õpilaste kõnevõistlus. Kokku osales võistlusel 42 kandidaati erinevatest Eesti koolidest. Audentes IB õpilane Theo Gunnar Mägi jõudis kõnevõistluse finaali ning võitis publiku lemmiku preemia. Theo esitas poolfinaalis kõne: „A risk worth taking“ ning finaalis „An over-examined life is one not lived“.
  Kiidame õpetaja Margarita Hanschmidt’i Theo juhendamise eest.
 • JAANUAR 2016
  Laupäeval, 16. jaanuaril toimus Õpetajate majas 7.–8. klassi õpilaste traditsiooniline üleriigiline vene keele ainevõistlus „Vene keel kergelt ja lihtsalt“.
  Ainevõistlusest võttis osas 48 õpilast ning võistlus toimus meeskondade vahel. Igas meeskonnas oli 6 õpilast erinevatest koolidest.
  Audentese erakooli esindasid Aleks Kibin 8.a klassist ja Dominik Klimenko 7.a klassist.
  Tunnustame vene keele õpetajaid Olga Kladkovajat ja Olga Tennot õpilaste juhendamise eest.
 • DETSEMBER 2015
  1. septembrist 10. novembrini toimunud EENeti 2015. aasta arvutijoonistuste võistlusel leidis 11–13-aastaste noorte seas äramärkimist Audentese erakooli 7. klassi õpilane Maria Orle oma pildiga teemal „Kuulsad hiireviud“. Mariat juhendas informaatikaõpetajaõpetaja Eve Liis.
  Võistlusel osales 5087 autorit 5691 arvutijoonistusega 201 koolist. Juhendajaid oli 199. Võistlus toimus neljas vanuserühmas: kuni 10-aastased, 11–13-aastased, 14–18-aastased ning vanemad kui 18-aastased.
  EENeti 2015. aasta arvutijoonistuste võistlus on osa HITSA õpilastööde konkursist “Maailmariik Eesti” 2015/2016.
  Tallinna vanalinnas Vene ja Apteegi tänaval ning Katariina käigus on vaateakendele üles pandud jõulusõimede näitus. Tähistamaks Maarjamaa-aastat kutsusid Maarjamaa haridusselts ja Vanalinna Hariduskolleegium koole üles tuletama meelde vana jõulu¬traditsiooni – jõulusõime valmistamist.
  5.b klassi tüdrukud käsitööõpetaja Anneli Mataloja juhendamisel kujundasid käsitöötunnis kauni jõulusõime, mis ehib Vene tänava vaateakent. See jõulusõim on valmistatud kangast, vatist, lõngast, plastiliinist ja vildist. Kokku on näitusel väljas üle neljakümne väga erinevates tehnikates jõulusõime, mille valmistamiseks on kasutatud paberit, savi, vilti, puitu, riiet ja isegi Lego klotse.
 • NOVEMBER 2015
  Tallinna haridusamet tunnustas esmaspäeval, 9. novembril Tallinna Õpetajate majas tänuüritusel „Tervis muusikast“ pealinna haridusasutuste tublimaid tervisedendajaid.
  Tiitli „Tubli tervisedendaja 2015“ pälvis 40 haridustöötajat. Tallinna Haridusameti tänukirja andis üle Tallinna abilinnapea Merike Martinson.
  Juba neljandat korda sai tunnustuse ka Audentese erakooli 1.b klassiõpetaja Tiina Rum, kes on aastaid olnud Tallinna linna tervist edendavate koolide (TEK) koordinaator.

2014/2015. õppeaasta

 • OKTOOBER 2014
  Kunstiõpetuse tunni raames osalesid 7.–9. klassi õpilased spetsiaalselt koolilastele suunatud arhitektuurikonkursil „Unistuste koolimaja”, kus 7.b klassi õpilane Merje Reisenbuk saavutas oma tööga „Üleöö kool” auhinnalise 3. koha. Mitme Audentese õpilase töid tunnustati kiitusega.
  Tunnustame kunstiõpetuse õpetajat Tiia Pällot õpilaste juhendamise eest.
 • NOVEMBER 2014
  26. novembril toimus XII Eesti koolinoorte mälumängu meistrivõistluste eelvoor, millest võtsid osa Audentese Erakooli 8.–9. klassi, 12. klassi ja IB õpilased ning tagasid pääsu finaali.
  Kiidame eesti keele õpetajat Toomas Uuskamit ja õpilasi ning soovime edu finaaliks, mis toimub 7. märtsil 2015 Viimsi koolis.
 • DETSEMBER 2014
  5. detsembril toimunud inglise keele olümpiaadi Tallinna piirkonnavoorus saavutas e-gümnaasiumi õpilane Heike Olmre kõrge, 7.–11. koha. Kokku oli osalejaid 120. Vabariiklikku vooru edasipääsemisest jäi Heikel puudu ainult pool punkti. Tunnustame inglise keele õpetajat Mari Prulit õpilase juhendamise eest.
 • MÄRTS 2015
  Laupäeval, 7. märtsil toimus Viimsi koolis Eesti koolinoorte mälumängu meistrivõistluste finaal, millest võtsid osa Audentese erakooli 8., 9. ja 12. klassi ning IB õpilased.
  Noored mälumängurid olid tublid ning saavutasid põhikoolide arvestuses kümnenda ja gümnaasiumide arvestuses seitsmenda koha. Mõlemas kategoorias osales üle 30 võistkonna. Kiidame eesti keele õpetajat Toomas Uuskamit õpilaste juhendamise eest.
  Reedel, 13. märtsil emakeelepäevaeelsel päeval korraldas Vikerraadio e-etteütluse, mis kõlas raadioeetris ja kuulajail tuli tekst kirjutada üles Vikerraadio kodulehel. Võitjad ehk osalejad, kes saatsid omas kategoorias kõige kiiremini kõige korrektsema teksti, kuulutati välja samal päeval Vikerraadio saates „Uudis+”.
  Kaheksanda e-etteütluse parim filoloog oli Audentese erakooli emakeeleõpetaja Anu Petermann. Ühtlasi oli ta nende viie osaleja hulgas, kes sooritasid ülesande täiesti veatult!
 • APRILL 2015
  17. aprillil toimusid Tallinna Ülikoolis käsitöö, kodunduse ja tööõpetuse konkursside üleriigilised lõppvoorud.
  Meie kooli 8. klassi õpilane Anett Pärismaa osales käsitöö lõppvoorus ning saavutas vabariiklikus voorus I koha.
  Konkursi üldteema nagu eelvooruski oli “Pitsilised pinnad” ning koosnes kahest osast – teoreetiline osa (45 minutit) ja praktiline loominguline osa (2 h 30 minutit), millest Anett sai mõlema osa juures maksimumpunktid.
  Kiidame Anetti juhendanud käsitööõpetajat Anneli Matalojat.
  Kiidame bioloogiaõpetajat Külli Relvet, kes osales riiklike õppekavade loodusainete valdkonna õppeprotsesside kirjelduste arendustöös veebruarist juunini 2015. Haridus- ja teadusministeerium kaasas arendustöösse õpetajaid, kellel on eelnevalt kogemusi õppeprotsesside arendamisel, kes on silma paistnud professionaalse ning innovaatilise lähenemisega õppetegevuse kavandamisele ja korraldamisele või kes on teadaolevalt tulemuslikult kasutanud aineülest lähenemist lõimingu ja läbivate teemade rakendamisel.

2013/2014. õppeaasta

 • OKTOOBER 2013
  17. oktoobril toimus Püünsi koolis vabariiklik konkurss „Sankt-Peterburg – 310“, kus Audentese erakooli õpilased saavutasid 1. ja 2. koha. Kiidame lapsi juhendanud õpetajaid Olga Tennot ja Jelena Panfilovat.
  15. oktoobril saavutas Audentese erakooli 9. klassi võistlus XI Eesti koolinoorte mälumängu meistrivõistlustel maakondliku esimese koha. Parimad olid poisid nii Tallinna ja Harjumaa kui ka kogu Eesti põhikoolide seas. Tunnustame kooli mälumängurite eestvedajat, õpetaja Toomas Uuskami.
 • MÄRTS 2014
  1. märtsil Tallinna Inglise Kolledžis toimunud vabariiklikul kõnevõistlusel ESU National Public Speaking Competition 2014 jõudis õpetaja Mari Pruli juhendamisel 11. klassi õpilane Tarvo Erimäe finaali, kus jagas 4.–6. kohta.
 • APRILL 2014
  5. aprillil toimus Viimsi koolis Eesti koolinoorte meistrivõistluste finaal mälumängus, kus põhikooli arvestuses saavutasid Audentese õpilased 1. koha ja gümaasiumi arvestuses tubli 18. koha. Õpilasi juhendab ja innustab mälumänguga tegelema õpetaja Toomas Uuskam.
 • JUUNI 2014
  Sirje Raud ja Ivar Kotkas pälvisid tunnustuse suurepäraste tulemuste eest ülelinnalistel spordivõistlustel edukalt esinenud õpilaste juhendamise eest.

2012/2013. õppeaasta

 • NOVEMBER 2012
  Õpetaja Toomas Uuskami juhendamisel saavutasid 10. klassi õpilased 29. novembril Tallinna koolide teadmiste võistlusel auhinnalise 6. koha.
 • DETSEMBER 2012
  Õpetaja Margarita Hanschmidti juhendamisel saavutas Audentese IB õpilane inglise keele olümpiaadi Tallinna piirkonnavoorus 1. koha.
 • JAANUAR 2013
  Õpetaja Jelena Panfilova juhendamisel saavutas 8.b klassi õpilane Edvard Lamartson 12. jaanuaril konkursil „Vene keel, see on lihtne ja kerge“ parima kapteni tiitli ning tema juhitud võistkond tuli 4. kohale.
 • MÄRTS 2013
  Õpetaja Olga Kladkovaja juhendamisel saavutas 11. klassi õpilane Ivo Van Tamm vene keele olümpiaadi piirkonnavoorus 2. koha ja vabariiklikult 6. tulemuse.
  Õpetaja Mari Pruli juhendamisel saavutas 7. märtsil toimunud English Speaking Unioni korraldataval vabariiklikul kõnevõistlusel National Public Speaking Competition 11. klassi õpilane Sander Klein 2. koha.
  Õpetaja Margarita Hanschmidti juhendamisel saavutas Audentese IB õpilane vabariiklikul inglise keele olümpiaadil 3. koha.
 • MAI 2013
  Õpetaja Kairi Antsoni juhendamisel saavutas 1. klassi võistkond 17. mail Tallinna õpioskuste võistlusel 1. koha, 2. klassi võistkond 3. koha. Samal võistlusel osalenud 3. klassi võistkond saavutas 3. koha ja 4. klass 2. koha. Neid juhendas õpetaja Krista Kinkar.
  Õpetaja Toomas Uuskami juhendamisel saavutas 10. klassi õpilane Kristella Jurkatamm Haridus- ja Teadusministeeriumi üleriigilisel loominguvõistlusel „Sõnavigurid“ 1. koha.

2011/2012. õppeaasta

 • SEPTEMBER 2011
  Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Anu Petermanni kaasabil avaldati eesti keele online-sõnastik lastele.
  R. Pätsi Koolimuusika Fond austas 2011. aasta laureaati, meie muusikaõpetajat Aive Skuini.
  Meie muusikaõpetaja Anu Ott pälvis tiitli Tallinna Aasta Õpetaja 2011.
 • MAI 2012
  Meie loodusõpetuse õpetaja Külli Natka saavutas haridusportaali Koolielu korraldatud Webquestide konkursil tööga „Kodulinn puhtaks“ kõrgeimad punktid.
  Õpetaja Krista Kinkari juhendamisel võitis Audentese erakooli meeskond jalgrattavõistlusel „Vigurivänt 2012“ auhinnalise 3. koha.

2010/2011. õppeaasta

 • SEPTEMBER 2010
  Erakooli loodusõpetuse õpetaja Külli Relve valiti Tallinna Aasta Õpetajaks.
 • OKTOOBER 2010
  Telesaate „Tantsud tähtega“ uuel hooajal oli ühe paarina esindatud Audentese erakooli tantsuõpetaja Kerstin Kruuse ja spordigümnaasiumi vilistlane Johannes Ahun.
 • NOVEMBER 2010
  Meie koolipsühholoogi Ann-Liis Ojaotsa tunnustati kui haridusasutuse tublit terviseedendajat.
  Erakooli õpetaja Külli Relve osales Taanis rahvusvahelises Läänemeremaade õpetajate koostööprojektis, kus arutati linnaökoloogiaga seotud teemasid.
 • JAANUAR 2011
  „Eestimaa õpib ja tänab“ tänuüritusel tunnustati meie inglise keele ainesektsiooni õpetajaid Age Osikut, Kertu Laanesood, Jana Antonit, Maris Niinet, Margit Kariisi, Taimi Tammist ja Katrin Pihli õppija arengu toetamise eest.
 • MAI 2011
  Poiste kehalise kasvatuse õpetaja Ivar Kotkase juhendamisel võitsid Audentese erakooli poisid Tallinna koolinoorte noorema astme võrkpalli meistrivõistlustel poiste klassis 2. koha.
  Tallinna Haridusamet autasustab Olga Tšassovat, kes oli vene keele olümpiaadi komisjoni esimees ning kelle õpilane Kristina Lindla saavutas vene keele olümpiaadi Tallinna voorus 2. koha.
  Tallinna Haridusamet autasustab Anneli Matalojat, kelle õpilane Delija Tahkur saavutas oma kauni käsitöölise tegevusega Tallinnas 3. koha.
  Õpetaja Krista Kinkar on viinud läbi jalgratturikoolitust Audentese erakooli põhikooli õpilastele. Selle tulemuseks oli 1. koht Tallinn-Harjumaa-Raplamaa regionaalsel jalgrattasõidu võistlusel „Vigurivänt 2011“.

Audentese Erakool tunnustab 2010/2011. õppeaasta lõpul järgmisi õpetajaid:

 • Anna Kikkas – pühendumise eest oma aine õpetamisel ning väga heade tulemuste eest õpilaste juhendamisel olümpiaadidel;
 • Anu Ott – väsimatute pingutuste eest kontsertide korraldamisel ja laulupeol õpilastega osalemise eest;
 • Age Osik – pühendumise eest oma aine õpetamisel ja inglise keele pisiku süstimise eest meie kooli kõige pisematele kasvandikele;
 • Helju Hansen – „matemaatiline elukool“,
 • Mai Arengu – pühendumise eest uurimistööde läbiviimisel ja uue kolleegi juhendamisel;
 • Pille Rohtla – väga huvitava ajaloopäeva läbiviimise eest.

Tunnustame ülelinnalisel konkursil edukalt (1.–5. koht) esinenud õpilaste juhendamise eest järgmisi õpetajaid:

 • Olga Tšassova – vene keel (Kristina Lindla 2. koht);
 • Anneli Mataloja – käsitöö (Delija Thakur 3. koht);
 • Tiia Pällo – kunstiõpetus (Delija Thakur 2. koht).

 

Jalus