fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Erakoolist

Audentese erakool loodi 1995. aastal Fontese erakooli nime all. 1997. aastast kannab kool Audentese erakooli nime.

Meil on loodud mitmekülgsed võimalused õpilase igakülgseks arenguks. Juhindume põhimõttest, et keha ja vaimu vahel peab valitsema tasakaal. Peame oluliseks õppijakeskset keskkonda ja mitmekülgset õpet.

Lapse arengu põhikeskkond on kodu ja sealsed pereväärtused. Kooli ülesanne on olla perele toetav partner. Seetõttu saame ainult koostöös lapsevanematega tagada, et meie õpilastest arenevad iseseisvalt mõtlevad, algatus- ja koostöövõimelised, loovad, avatud ning positiivse ellusuhtumisega inimesed.

Vastavalt eale saavad lapsed omandada teadmisi

Audentese erakoolis

  • töötavad sõbralikud, loovad, avatud suhtumisega ja motiveeritud õpetajad, keda usaldavad nii lapsed kui ka lapsevanemad;
  • on loodud parimad võimalused õpilase mitmekülgseks arenguks;
  • toimub koolitöö nüüdisaegses ja turvalises õpikeskkonnas, kus õpetajad rakendavad mitmekülgseid ja innovaatilisi aktiivõppe meetodeid;
  • on koolielu loomulikuks ja lahutamatuks osaks õpilase arengut toetav kooli ja kodu vaheline koostöö;
  • käivad õpilased meeleldi koolis ja arenevad õppides, olles pärast kooli lõpetamist valmis iseseisvaks eluks;
  • on vilistlastel hea side kooliga: meie lõpetajad annavad õpilastele head eeskuju, motiveerides püüdlema eneseteostuse ja eduka tuleviku poole.

Suur ja väike koolimaja
Audentese erakool asub kunagise Tondi mõisa territooriumil, kus mõisaaegadest on säilinud iidsed pargipuud ja kaks väikest tiiki. Erakool tegutseb suures ja väikeses koolimajas.

Suures koolimajas õpivad meie vanemate klasside õpilased. Sõbraliku ja koduse õhkkonnaga koolimaja koridorid on kaunistatud õpilaste kunsti- ja käsitöödega. Klassid on valgusküllased ja ajakohaselt sisustatud. Avaras aulas toimuvad meeldejäävad kooliüritused.

Raamatukogust saab laenutada ilukirjandust, ainekirjandust, teatmeteoseid ja õpikuid; teavikute hulgas on suur valik spordikirjandust.

Väikeses koolimajas toimuvad 1.–6. klassi õpilaste tunnid ning tegutsevad Audentese lastekool ja Audentese huvikeskus. Lapsesõbralikus koolihoones saavad meie väiksemad õpilased õppida ja areneda turvalises keskkonnas. Algkooli vanemates klassides oodatakse alati õhinal suurde koolimajja ümberasumist, mis tähendab jõudmist „suurte“ hulka.

Tarkus. Tervis. Tasakaal
Oma igapäevatöös lähtume põhimõttest, mille võtmesõnadeks on tarkus, tervis ja tasakaal. Selleks, et saavutada elus tasakaal, tuleb lisaks teadmiste omandamisele pöörata tähelepanu oma tervisele ja alustada liikumisega juba väikesest peale. Kõik õpilased saavad teha Eesti tunnustatud treenerite käe all tutvust erinevate spordialadega Audentese spordiklubis.

Jalus