fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini.
Otsi
 

Koroonaviiruse leviku tõkestamine 2021/2022. õppeaastal

1. Kätehügieen ja kaitsevahendid
1.1. Koolimajade ning spordikeskuse kohviku ja fuajee seintel on automaatsed kätepuhastusjaamad ja sildid „Pese või desinfitseeri hoolikalt käsi“. Mõlema koolimaja kõigis klassides on võimalik kasutada pumbaga pudelis olevat desinfitseerimisvahendit.
1.2. Sööklas ja tualettruumides on seebidosaatorid ning sildid „Pese hoolikalt käsi“. Käte pesemine seebiga enne söömist ja pärast tualettruumi kasutamist on kohustuslik.
1.3. Enne ja pärast ühise õppevahendi (näiteks iPadi või arvuti) kasutamist tuleb käed desinfitseerida või seebiga pesta.
1.4. Töötajad, kes on paljude inimestega vahetus kontaktis (näiteks koolitädi, büroojuht, kooliõde, raamatukogu juhataja), saavad kasutada kooli soetatud näomaske ja visiire. Maski või visiiri kandmine ei ole kohustuslik, kuid koolipidaja võib vajaduse korral vastava nõude kehtestada.

2. Majja sisenemine
2.1. Lapsevanemal soovitame koolimajja mitte tulla, kui see ei ole tingimata vajalik. Koolimajas võib viibida lapsevanem, kes näiteks osaleb koos lapsega õppetöös, aitab väikest last garderoobis või arutab õpetajaga kiireloomulist küsimust. Koolimajja sisenedes palume desinfitseerida käed ja kanda maski.
2.2. Pikapäevarühma vastu tulles helistab lapsevanem õpetajale ja ootab last garderoobi juures.
2.3. Lapsevanem liigub koolimaja koridorides ja klassiruumides üksnes äärmise vajaduse korral.
2.4. Kohtumised ja perevestlused õpetajaga toimuvad eelneval kokkuleppel.
2.5. Lastevanemate koosolekud ja koolitused toimuvad kas veebis või osalejate arvule sobiva suurusega ruumis.

3. Õppetöö, treeningud ja huvitegevus
3.1. Õppetöö, treeningud ja huvitegevus toimuvad võimalikult tavapärasel viisil.
3.2. Tunniplaani on kavandanud paaristunde, et hajutada õpilaste hulka koolimajades ja sööklas ning korraldada ilusa ilma korral õuevahetunde.
3.3. Vahetundide ajal toimub ruumide tuulutamine.

4. Haigestumine
4.1. Palaviku, köha, nohu või muu haigustunnuse korral on koolis, treeningul või huviringis osalemine keelatud.
4.2. Õpetajal või treeneril on õigus haigustunnustega õpilane koju saata.
4.3. Õpilase või muu pereliikme haigestumisest teavitab lapsevanem klassijuhatajat viivitamatult.

5. Karantiinikord ja testimine
5.1. Alates 1. septembrist 2021 kehtib üldhariduskoolides aset leidnud lähikontakti korral lihtsustatud karantiinikord.
5.2. Lihtsustatud karantiin kehtib kuni 18-aastastele (ja 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks saavatele õpilastele) koolis või lasteasutuses nakatunuga lähikontaktis olnud lastele ja noortele.
5.3. Koolis aset leidnud lähikontakti korral võivad kooliskäimist jätkata

5.3.1. ilma täiendava testimiseta

5.3.1.1. alla 12-aastased lapsed ja
5.3.1.2. 12–18-aastased lapsed ja noored, kes on vaktsineeritud COVID-19 haiguse vastu või on COVID-19 haiguse mitte rohkem kui 180 päeva tagasi läbi põdenud.

5.3.2. täiendava testimisega

5.3.2.1. 12–18-aastased lapsed ja noored, kes on vaktsineerimata või ei ole haigust läbi põdenud ning kui koolis tehtud kiirtest on negatiivne ja haigustunnused puuduvad. 72 tunni möödudes tuleb teha PCR-test, mis peab olema negatiivne. PCR testimise korraldab kool koostöös Terviseameti ja avaliku testimise organisatsiooniga. Proovivõtumaterjaliks on vastavalt lapse soovile kurguloputusvedelik või ninaneelukaabe. Proove analüüsitakse SYNLABi Tallinna laboris. Tulemused ilmuvad kuni 24 tundi pärast proovivõttu digilugu.ee keskkonda.
5.3.2.2. Alaealiste testimine koolis toimub ainult vanema nõusolekul. Vaktsineerimata õpilase kiirtestimise korral pöördub kooliõde telefoni teel lapsevanema poole ja palub taasesitataval kujul nõusoleku (e-kiri, teade e-kooli).
5.3.2.3. Kiirtestist keeldumise korral suunatakse õpilane distantsõppele.

5.4. Koolis aset leidnud lähikontakti korral võib Audentese huvikeskuse huviringides osaleda

5.4.1. kuni 12-aastane haigussümptomiteta õpilane, kui selles huviringis osalevad ainult Audentese erakooli õpilased.
5.4.2. täielikult vaktsineerimata 12–18-aastane haigussümptomiteta õpilane, kui tema kiirtest ja PCR-test on negatiivne ning selles huviringis osalevad ainult Audentese erakooli õpilased.

5.5. Haigustunnuste tekkimisel tuleb jääda koju olenemata vanusest.
5.6. COVID-19 haigestunu jääb karantiini olenemata vanusest.
5.7. Kui klassis või rühmas on õppijaid, kes peavad olema karantiinis (kas COVID-19 haigena või koolivälise lähikontakti korral), jätkub ülejäänutel kontaktõpe.

6. Reisimine ja sealt naasmine
6.1. Kuni 12-aastased lapsed on eneseisolatsiooni ja testimise nõudest vabastatud.
6.2. 12–18-aastased lapsed ja noored, kes on vaktsineeritud COVID-19 haiguse vastu või on COVID-19 haiguse mitte rohkem kui 180 päeva tagasi läbi põdenud, on eneseisolatsiooni ja testimise nõudest vabastatud.
6.3. 12–18-aastased lapsed ja noored, kes ei ole vaktsineeritud, on eneseisolatsiooni nõudest vabastatud kui nad on teinud kuni 72 tundi enne Eestisse sisenemist koroonaviiruse PCR-testi või kuni 48 tundi enne saabumist antigeeni kiirtesti või teinud testi kohe pärast Eestisse saabumist ning testi tulemus on negatiivne. Kuni negatiivse testi tulemuse teada saamiseni ei tohi kooli tulla.

NB! Kool vaktsineerimist ei korralda. Vaktsineerimise kohta saab täpsemat infot veebilehelt vaktsineeri.ee.

Nõusolekuvorm lapse testimise kohta
COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud
Juhised haridus- ja noorsootööasutustele 2021/2022. õa alguses
Koroonaviiruse levik ja haridusvaldkond: juhised
Käitumine nakkusjuhtumi korral (skeem)

Jalus