fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Ukraina sündmuste info

Ukrainas toimuv mõjutab meid kõiki ja kahjuks on see ühiskonnas kaasa toonud ka esimesed pinged nii inimeste kui ka kogukondade vahel.

Eestis elab palju eri rahvusi ja teineteisest arusaamiseks räägitakse enamasti eesti, vene ja inglise keelt. Keel, rahvus ja kultuuriline taust aga ei näita seda, kuidas inimesed toimuvasse suhtuvad. Ukraina sõda ei ole seotud vene rahvusega, see oli Vene riigipea otsus ning kannatajaks on nii ukraina kui ka vene rahvas.

Oluline on turvatunne

Kooli ülesanne on tagada koolipere turvatunne. Meie jaoks on ühtviisi tähtsad ja võrdsed kõik õpilased, õpetajad, tugitöötajad ja lapsevanemad, sõltumata sellest, millisest rahvusest, kultuuriruumist või perest nad on pärit.

Koolis ei tohi toimuvate sündmuste, maailmavaate, isiklike murede vm tõttu kedagi kiusata ega sildistada ning igasugune vägivald, vaenu õhutamine või seisukohtade pealesurumine on lubamatu.
Me ei saa maailma meie ümber muuta, kuid me saame koolis keskenduda sellele, milleks me oleme ellu kutsutud – õpetamisele ja õppimisele. Võimalikult tavapärane tegevus ja igapäevarutiin tekitavad suurema turvatunde nii lastes kui ka õpetajates ning see aitab meil kõigil pingetega paremini toime tulla.

Selgitame ja toetame

Esmatähtis on last toetada sarnaselt nii kodus kui ka koolis.
Haridus- ja teadusministeerium on edastanud koolidele mitmeid infomaterjale (riigi üldised sõnumid, koolipsühholoogide nõuanded, käitumine keerulistes olukordades jne), kuidas Ukraina sündmustega toimuvat koolis käsitleda. Samuti soovitused, kuidas toetada last, kui ta näeb või kuuleb uudistest traagilistest sündmustest.

Oleme eeskujuks ja aitame ka lastel näidata üles hoolivust, mõistmist, heatahtlikkust ja toetamist. Iga inimene on tähtis ja iga abivajaja peab saama abi.

Abimaterjal Ukraina teema käsitlemiseks koolis
Mida teha, kui laps näeb või kuuleb uudistest traagilistest sündmustest
Riigi üldised sõnumid
Ülevaade Ukraina lähiajaloost ja käimasoleva sõja tagamaadest
Ukrainast saabunud laps ja noor Eestis

Jalus